Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 553

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3353 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/231/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 3339 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/230/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3338 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/227/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2019 3328 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/229/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3327 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/228/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3096 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/222/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 3074 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/221/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kluczborka
2019 3073 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/220/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
2019 3072 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/219/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2019 3071 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/217/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2019 3070 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/215/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Kluczborskiej Rady Seniorów
2019 3069 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/213/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Maciejów dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Chałupska położonej na terenie Sołectwa Maciejów
2019 3068 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/212/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krasków dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Krasków (rodzaj "kolonia") położonej na terenie Sołectwa Krasków
2019 3067 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/211/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bażany dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Korzeniaki położonej na terenie Sołectwa Bażany
2019 3066 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/210/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gotartów dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Gotartów-Ogrodnictwo położonej na terenie Sołectwa Gotartów
2019 3065 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/209/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bażany dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Damnik położonej na terenie Sołectwa Bażany
2019 3064 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gotartów dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Miłoszowice położonej na terenie Sołectwa Gotartów
2019 3063 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/207/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Smardy Dolne dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Smardzka Kolonia położonej na terenie Sołectwa Smardy Dolne
2019 3062 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nowy Dwór
2019 2777 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/203/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 2776 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/192/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2729 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/202/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2019 2728 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/200/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork
2019 2727 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/190/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Dolna
2019 2726 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/189/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka
2019 2267 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/186/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 2216 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/179/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku
2019 2074 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/174/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2073 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/172/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2019 1967 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/163/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Kluczbork
2019 1968 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/168/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1966 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/162/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1769 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/158/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1686 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/161/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1685 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/154/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2019 1563 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/149/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1562 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/139/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 1561 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/138/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1448 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/148/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1447 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/147/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1446 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/143/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1445 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/141/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i  określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 1361 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 1364 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/120/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku
2019 1366 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1367 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1365 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 1363 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/119/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2019 1362 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/118/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku
2019 1030 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1029 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 940 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 941 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 939 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 938 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/100/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 937 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 936 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 491 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/90/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i rozchodów
2019 451 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 452 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 439 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/81/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 440 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z  budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 438 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/80/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bażany
2019 363 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabiniec
2019 362 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardy Górne
2019 361 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Bogacica
2019 360 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maciejów
2019 359 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łowkowice
2019 358 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka
2019 357 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Dolna
2019 356 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuniów
2019 355 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujakowice Górne
2019 354 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne
2019 353 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasków
2019 352 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice
2019 351 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdańczowice
2019 350 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia
2019 349 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biadacz
2019 348 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąków
2019 347 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bażany
2019 328 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Unieszów
2019 323 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogacica
2019 327 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardy Dolne
2019 325 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gotartów
2019 326 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywizna
2019 324 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple Stare
2019 211 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 210 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 3755 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2019-2023
2018 3720 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 3535 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2018 3536 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów
2018 3534 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 3518 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej w Kluczborku
2018 3517 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2018 3516 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 3515 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3514 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3368 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2018 3295 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/551/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2018 3237 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/549/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3234 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/546/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3235 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/547/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3238 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3236 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/548/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3019 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/540/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2018 2957 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/536/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2958 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/542/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kluczbork
2018 2841 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 2796 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/533/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
2018 2745 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/523/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2747 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/526/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2746 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2018 2717 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork
2018 2431 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/520/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2405 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/518/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2394 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2297 2018-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/514/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2190 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2018 2078 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/507/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2039 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2018 2038 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/512/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2018 2037 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2036 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/503/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2035 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/497/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 1735 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/493/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 1693 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1694 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/491/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kluczbork maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1691 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/486/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2018 1692 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/488/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2018 1690 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/485/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1695 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/492/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
2018 1568 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/484/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork na rok 2018
2018 1454 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/481/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2018 1455 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/482/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2018 1380 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 1346 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku
2018 1212 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/472/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2018 1211 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/468/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2018 1097 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/469/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka
2018 1098 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2018 1094 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/459/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 1095 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/460/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2018 1096 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1060 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/463/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1061 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/464/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 722 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/450/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 691 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kujakowice Górne
2018 690 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w miejscowości Ligota Górna
2018 692 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/445/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 693 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/452/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2018 - 2021
2018 455 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 375 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/436/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork
2018 376 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/437/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, dla których Gmina Kluczbork jest organem rejestrującym
2018 377 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/441/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
2018 151 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 150 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 45 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 3351 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2017 3350 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/421/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2017 3349 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/420/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 3352 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/426/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2017 3187 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/415/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego
2017 3186 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/414/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie
2017 2980 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 2899 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/412/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2017 2898 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne
2017 2762 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/408/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 2656 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/403/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna
2017 2655 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy z przysiółek „Kanimierów” na „Bażany ulica Polna”
2017 2654 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/400/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2523 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/398/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 2414 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/396/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 2413 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/395/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2325 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów zainwestowanych wsi Krasków
2017 2213 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków
2017 2173 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/378/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2017 2172 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/386/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kluczbork instrumentem płatniczym
2017 1912 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/382/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1911 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/380/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 1783 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/377/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2017 1782 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/374/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna
2017 1784 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2017 1699 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2017 1656 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/366/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 1618 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1617 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1619 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/364/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kluczborku
2017 1431 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 1392 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1226 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/344/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 1225 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/343/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 1101 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2017 1100 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/341/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2017 1097 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 1096 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2017 1098 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/339/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy przysiółka z „Kanimierów” na „Zbyszów”
2017 1095 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/335/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka
2017 1093 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/333/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne
2017 1094 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2017 1092 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/332/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogacica
2017 1099 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Stare Czaple dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Stare Czaple” na „Czaple Stare”
2017 809 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 736 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2017 735 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 734 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kluczbork
2017 694 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 693 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2017 423 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 346 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaiu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kluczbork
2017 345 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/309/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2017 344 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2017 99 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/302/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 98 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/298/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budzecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2879 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/300/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 2878 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 2725 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa
2016 2724 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2617 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/292/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/459/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2016 2446 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2016 2417 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Górne
2016 2416 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/271/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne
2016 2415 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/269/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2308 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 2309 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2132 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2131 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kuniów
2016 2022 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
2016 2021 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 1875 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1834 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1833 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/394/2002
2016 1702 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1671 2016-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/231/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów
2016 1663 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2016 1652 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2016 1543 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/229/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka
2016 1542 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 1252 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1110 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa
2016 1085 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 878 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 809 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/192/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2016 631 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2016 557 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków
2016 518 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 519 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/176/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty w latach 2016-2020 od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2016 358 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 307 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork
2016 306 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork
2016 305 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej w Kluczborku
2016 304 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 152 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/157/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2016 100 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/161/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 37 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 3266 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork
2015 2937 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2015 2705 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2015 2704 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2015 2703 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/140/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2702 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/139/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 2436 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2015 2339 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuniów
2015 2343 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie  wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2342 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2341 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2340 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2185 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2015 2175 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 2174 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2173 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2172 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2015 1899 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1880 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork
2015 1879 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2015 1512 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1490 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2015 1489 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 1387 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1386 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
2015 1353 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1352 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2015 1351 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1348 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2015 1350 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1349 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1273 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1204 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 987 2015-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice
2015 908 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 907 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 867 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 869 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 868 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 671 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2015 618 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków
2015 555 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 554 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 553 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów
2015 517 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 516 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2015 515 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2015 398 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2015 397 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 307 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 108 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 107 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2831 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2014 2726 2014-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 2605 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/574/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2014 2522 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/580/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 2454 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/577/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 2453 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/572/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2452 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/571/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2451 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/570/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2450 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/569/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2449 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/567/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2448 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2304 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/561/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka część północna
2014 2303 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/560/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice
2014 2302 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/559/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Dolna
2014 2301 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/558/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów
2014 2254 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/562/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2014 2253 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/557/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2014 2252 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/555/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 2031 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/551/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2014 2030 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/545/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2014 1873 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/540/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1744 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/537/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1743 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/536/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 1742 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/530/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1434 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/525/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1433 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/524/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1432 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/523/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1311 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/520/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1123 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/514/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1122 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka
2014 988 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/511/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 987 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/509/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2014 986 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/508/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu obwodów głosowania gminy Kluczbork do stanu faktycznego
2014 985 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/507/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Kluczbork do stanu faktycznego
2014 838 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/490/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna
2014 769 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/500/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2014 768 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/497/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian po stronie przychodów i wydatków
2014 767 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/496/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 766 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/492/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 765 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/491/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 764 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/478/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2014 216 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/472/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków
2014 209 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/470/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 208 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/469/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 35 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/464/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 34 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/457/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 12 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/459/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 11 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/458/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 10 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/454/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2636 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/444/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2013 2570 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/448/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2013 2569 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/439/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2014 roku
2013 2465 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/432/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 2464 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/429/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2463 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/428/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2462 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/427/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2013 2461 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/426/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2460 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/425/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2459 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/424/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 2458 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/423/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2014-2018
2013 2166 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/414/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 2121 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/412/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2120 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2013 2119 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/410/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi ul.Cybisa w Kluczborku do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 2118 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/405/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów,wydatków i rozchodów
2013 1966 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/403/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Łowkowice
2013 1739 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/394/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1738 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/393/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2013 1737 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1736 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/391/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1735 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/382/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 1734 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie miasta Kluczborka część północna
2013 1435 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/378/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 1434 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/377/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 1433 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1292 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1291 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2013 967 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 966 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/300/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 916 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2013 744 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2013 507 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/313/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork
2013 477 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/307/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 476 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/306/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 450 2013-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/311/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 332 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2013 258 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/270/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 208 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/315/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 207 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/312/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 76 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/301/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 75 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/274/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1898 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/294/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2012 1766 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/297/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2013 roku
2012 1733 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/280/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2012 1660 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1638 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka
2012 1637 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2012 1636 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka i wsi Krasków
2012 1635 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/275/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1493 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/271/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1492 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu
2012 1491 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/257/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1490 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1459 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1458 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/268/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1437 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/258/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa
2012 1436 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa
2012 1273 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu
2012 1056 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
2012 1023 2012-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/238/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2012 - 2015"
2012 922 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2012 681 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/201/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2012 264 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/172/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 225 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 26 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork.
2012 19 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 18 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/155/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 12 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwał: Nr XXVII/348/08 z dnia 30 września 2008r. i Nr XXXVI/469/09 z dnia 7 kwietnia 2009r.
2011 1819 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały.
2011 1840 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie pomnika
2011 1567 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały.
2011 1566 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 1569 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2012 roku.
2011 1568 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 1463 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Wyspiańskiego w Kluczborku do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu
2011 1387 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1258 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2011 1200 2011-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1188 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka
2011 1172 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork.
2011 1156 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposobu obniżania opłaty.
2011 1155 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2011 1158 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 1157 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat.
2011 1102 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1026 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwały Nr XXVII/348/08 z dnia 30 września 2008r.
2011 962 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 771 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork.
2011 706 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg i ulic dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2011 513 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2011 281 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
2011 282 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork
2011 150 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 115 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
2010 1779 2010-12-16 Uchwała Uchwała Nr LIV/733/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1641 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/675/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 1540 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/722/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały.
2010 1467 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/719/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał
2010 1415 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/705/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bąków
2010 1414 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/704/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabiniec .
2010 1417 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/707/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple Stare
2010 1416 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/706/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogdańczowice .
2010 1421 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/711/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka
2010 1420 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/710/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kuniów
2010 1418 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/708/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasków
2010 1419 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/709/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne
2010 1413 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/703/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Górne
2010 1405 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/695/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacica
2010 1406 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/696/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia
2010 1404 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/694/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Biadacz
2010 1402 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/688/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1403 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/693/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bażany
2010 1407 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/697/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borkowice
2010 1411 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/701/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Dolna
2010 1412 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/ 702/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowkowice
2010 1410 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/700/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Górne
2010 1408 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/698/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gotartów
2010 1409 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/699/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywizna
2010 1424 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/714/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Unieszów
2010 1425 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/715/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Bogacica .
2010 1422 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/712/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maciejów
2010 1423 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/713/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Dolne
2010 1300 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/718/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1273 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/728/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2010 1246 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/678/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Kluczbork i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1195 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/658/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1197 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/682/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwał
2010 1196 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/680/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wskazania upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 1125 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/659/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 923 2010-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/657/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/348/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie Kluczborka – części północnej
2010 863 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/591/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 630 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/629/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Kluczbork
2010 538 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/616/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2010 539 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/617/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2010 468 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/615/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. nadania nazwy alei drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2010 472 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/621/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2010 469 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2010 471 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/620/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze
2010 470 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/619/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania
2010 412 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/594/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku.
2010 413 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/605/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork
2010 343 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/584/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork
2010 84 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały