Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 249

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2341 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej
2019 2268 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 2182 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2019 2181 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2019 2180 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2019 2179 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2019 2178 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1537 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE
2019 1422 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 1290 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie
2019 1289 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1288 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1031 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 896 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolonowskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 895 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2019 r.
2019 894 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 893 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 141 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 113 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 3678 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3677 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3353 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 3322 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 3321 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/330/18 sprawie podatku od środków transportowych
2018 3320 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3319 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/329/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2959 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/343/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2910 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/345/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2018 2909 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2767 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2699 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2700 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/338/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2698 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/332/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2018 2697 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2696 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 2695 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2310 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/324/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2000 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/320/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1947 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/319/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1946 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2018 1945 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/317/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkól podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1944 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/316/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1943 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kolonowskie liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Kolonowskie
2018 1758 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/303/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1711 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/301/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/295/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1712 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/308/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2018 1575 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 1507 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 1458 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1457 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1456 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/292/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 934 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/291/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2016
2018 933 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2018 932 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/283/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kolonowskie
2018 931 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 930 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 929 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/280/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 510 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/274/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2017 3313 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 3312 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 3290 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3231 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 3152 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3153 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2716 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2618 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 2617 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2395 2017-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2344 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2017 2280 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2131 2017-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/233/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 1885 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/229/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 1786 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kolonowskie
2017 1785 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/225/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kolonowskie instrumentem płatniczym
2017 1545 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 1506 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 926 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/200/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 r.
2017 893 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/198/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolonowskie
2017 894 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 892 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/197/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 891 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 595 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/191/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 r.
2017 566 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/186/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2017 r.
2017 565 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/185/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2017 548 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2017 273 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 196 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/180/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2017 11 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolonowskie
2017 10 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021
2016 2904 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2016 2711 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 2652 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021
2016 2603 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolonowskie
2016 2602 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2344 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/151/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 2218 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 2217 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2216 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 965 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 942 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kolonowskie publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 440 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 432 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 431 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kolonowskie w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 430 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 429 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2016 roku
2016 129 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2016 101 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 3043 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 2938 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2652 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2651 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2650 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2649 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2326 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 2061 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 2030 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2015 1952 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 1806 2015-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 1803 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 1684 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 1646 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego
2015 1645 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kolonowskie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 1281 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok
2015 1276 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/198/12
2015 1275 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 1274 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2015 758 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok
2015 712 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2015 roku
2015 711 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2015 347 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2015 rok
2015 341 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2015 340 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 75 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2015 74 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2014 2473 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/369/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2014 rok
2014 2332 2014-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/360/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie
2014 2331 2014-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/359/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe
2014 2330 2014-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/358/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie statutu sołectwa Spórok
2014 2320 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/365/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2319 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/362/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 2318 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/357/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu
2014 2317 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Kolonowskie
2014 1983 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/350/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1982 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1981 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/345/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 1 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego
2014 1575 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/341/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/224/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie
2014 1574 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/334/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1573 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/326/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2014 1362 2014-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/323/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1361 2014-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/321/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie
2014 1272 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/320/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1243 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/315/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1244 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/316/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie
2014 884 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/310/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 421 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 399 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2014 398 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 397 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 - 2020
2014 36 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 2845 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 2844 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2834 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie
2013 2616 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 r.
2013 2466 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe
2013 2355 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 2354 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2353 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2352 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 1987 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 1986 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/147/12 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2013 1988 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek"
2013 1990 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1989 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego i parkingu w Staniszczach Małych
2013 1671 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 1607 2013-07-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2013 1395 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 6 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Kolonowskie, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe
2013 1394 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 1354 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem
2013 1059 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie
2013 944 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 828 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/209/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 621 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem" na: "Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem" oraz nadania nowego brzmienia statutowi tej instytucji
2013 528 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/205/2013 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie
2013 439 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 320 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Kolonowskie, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe
2013 319 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1851 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/188/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1850 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku
2012 1767 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 1583 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1582 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/165/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1519 2012-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1518 2012-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1494 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1290 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/157/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1274 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Kolonowskie oraz określenia granic ich obwodów
2012 1136 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2012 807 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie
2012 767 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy oddają do użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększają powierzchnię użytkową swojego zakładu
2012 766 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2012 765 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2012 656 2012-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 550 2012-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 516 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1769 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1770 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej na 2012 rok
2011 1771 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1570 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1571 2011-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1523 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
2011 1524 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 1365 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/336/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1103 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2011 1104 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1085 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 890 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/273/09 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 679 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 589 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 410 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie
2011 322 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2011 138 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
2011 50 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 1812 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1584 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolonowskie
2010 1541 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/336/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1454 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejcowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1224 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1144 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 950 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
2010 864 2010-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 690 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2010 691 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych
2010 85 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/265/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/1 dla części miasta i gminy Kolonowskie
2010 86 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2009 1680 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1681 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/273/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1491 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1283 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/252/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1172 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolonowskie na 2009 rok
2009 1004 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2009 971 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 970 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 330 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjknego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2009 331 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie
2009 297 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 247 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
2009 191 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie
2009 192 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie
2009 193 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego