Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 422

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3483 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3482 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3392 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2019 3391 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3390 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3389 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2019 3042 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3041 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3017 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2019 2539 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2538 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2532 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2509 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
2019 2374 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2373 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2286 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2019 2287 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2019 2038 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2037 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2011 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 1969 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1947 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2019 1719 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1718 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1392 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1391 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1313 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
2019 1206 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
2019 1205 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1204 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 1203 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
2019 1202 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1201 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2019 1200 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2019 1199 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
2019 813 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 815 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 814 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 650 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 634 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 453 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2019 456 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2019 455 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 454 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
2019 11 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 10 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2019 9 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2018 3756 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2018 3637 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2018 3636 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
2018 3566 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i  linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827
2018 3565 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2018 3538 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3537 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3410 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3409 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3408 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3118 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów
2018 3022 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3021 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3020 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2999 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi WĘŻA
2018 2960 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2018 2967 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2966 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2018 2965 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
2018 2964 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2018 2963 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2962 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Korfantów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 2961 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 2941 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
2018 2607 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/390/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2606 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/389/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2544 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
2018 2516 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2515 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2283 2018-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2282 2018-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2280 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2018 2279 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Korfantów
2018 2278 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Korfantów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2277 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Korfantów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1978 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1977 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1876 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmine Korfantów
2018 1760 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1759 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1577 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1576 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1484 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1483 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1415 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1214 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1213 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 1184 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1183 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1107 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
2018 1105 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 1108 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2018 1106 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1104 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1103 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1102 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1101 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2018 1100 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
2018 444 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 443 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 380 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 378 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 379 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 49 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2018 48 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2018 47 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2017 3353 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
2017 3354 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2017 3233 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 3232 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 3157 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3156 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 3155 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3154 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 2790 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2789 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2746 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 2745 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2017 2744 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2017 2743 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2017 2717 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów nie ma takiego obowiązku
2017 2594 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów nie ma takiego obowiązku
2017 2584 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2583 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2582 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2568 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2567 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2017 2099 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2098 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2076 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 2075 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2017 1968 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1967 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1887 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1886 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2017 1658 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1657 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1623 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2017 1622 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1621 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2017 1464 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1463 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1441 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
2017 1440 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
2017 1432 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2017 1250 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1249 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1248 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1141 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 1140 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2017 1031 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 1029 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Korfantów
2017 1030 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2017 1028 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 530 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
2017 437 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 364 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 157 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2017 158 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2017 156 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2016 2906 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 2880 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2016 2752 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2751 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2672 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 2653 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2363 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2362 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2233 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
2016 2232 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2231 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2016 2230 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2016 2115 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2114 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2005 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2016 2004 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2003 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2016 1725 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1724 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1709 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2016 1708 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korfantów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1610 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1609 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1498 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1497 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1496 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1244 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1243 2016-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1202 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2016 1201 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2016 1088 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1087 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1043 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 1042 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2016 1041 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2016 718 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 717 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 716 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 694 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 roku
2016 693 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
2016 341 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 278 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 277 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 276 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2016 275 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania
2015 3139 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 3138 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 3137 2015-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2015 3117 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2015 3118 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2777 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2776 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2706 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 2641 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
2015 2614 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 2613 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2015 2369 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2015 2329 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2328 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2327 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2015 2310 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 2309 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2308 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2307 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 2019 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2018 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2005 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2004 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2003 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
2015 2002 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2001 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1981 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1776 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1775 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1753 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Korfantów
2015 1623 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1622 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1573 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Korfantowie
2015 1572 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1571 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1570 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1360 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2015 1359 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 1358 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1357 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1356 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2015 1355 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1354 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1171 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1170 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1135 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek gastronomicznych na terenie Gminy Korfantów
2015 1120 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2015 1119 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 760 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 759 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 741 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2015 roku
2015 619 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 556 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 243 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 242 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2014 2845 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2014 2833 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2832 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2693 2014-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej
2014 2672 2014-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2014 2476 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2475 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/386/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2474 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/383/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2100 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
2014 2099 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2098 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/371/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2097 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/370/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 2096 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/368/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 1859 2014-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1858 2014-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1630 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1629 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1628 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2014 1627 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Korfantów
2014 1413 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1412 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1276 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1275 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1274 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Korfantów
2014 1273 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
2014 886 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 885 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 863 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 571 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 551 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 400 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
2014 264 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 263 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 262 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 261 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 115 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2014 114 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2014 113 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2013 2746 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2745 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/300/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2402 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2401 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2013 2400 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2399 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2056 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2055 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1782 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2013 1781 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1780 2013-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1618 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1617 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 1578 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1577 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1554 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2013 1553 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/266/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
2013 1552 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów
2013 1551 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/262/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1550 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/261/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1273 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
2013 1166 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1165 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2013 764 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 728 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 671 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 554 2013-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 396 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 395 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 368 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
2013 367 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 333 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 246 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i numerów siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 245 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2013 244 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 211 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 210 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1902 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2012 1901 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 1794 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2012 1793 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2012 1792 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2012 1614 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1613 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2012 1594 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2012 1593 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1508 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1198 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
2012 1138 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1137 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1040 2012-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1031 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1030 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 858 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Przedszkola we Włodarach
2012 857 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach.
2012 809 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 808 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2012 r.
2012 647 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
2012 574 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 573 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korfantów
2012 535 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 534 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 246 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok
2011 1958 2011-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
2011 1777 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1778 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok
2011 1584 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2011 1585 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1586 2011-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1333 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
2011 1334 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
2011 1298 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 1775 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2011 – 2017.
2011 1154 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów.
2011 1075 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów
2011 772 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2011 773 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2011 723 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 724 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 598 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2011 576 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 577 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 292 2011-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 257 2011-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok
2011 245 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 174 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2010 1565 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/338/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 1527 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/342/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2010 1529 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2010 1528 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/343/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1497 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/310/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1498 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/325/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1499 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1468 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/ 337/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1274 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/339/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 1182 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/316/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 1183 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/318/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010 – 2016.
2010 1106 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/317/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2010 1026 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/305/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
2010 927 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/294/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 705 2010-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 528 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/271/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok
2009 1792 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/259/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 1548 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/265/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2009 1547 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/264/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1364 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/249/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/278/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2009 1366 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/254/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2009 1367 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/261/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1365 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/253/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1173 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/196/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok
2009 805 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/230/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 792 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2009 791 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/225/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 396 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 360 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Korfantów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2009 93 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 95 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2009