Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 383

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3244 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.
2019 3162 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 3129 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Krapkowice.
2019 3128 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 3127 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3126 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3125 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2677 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2676 2019-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2525 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice
2019 2518 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców
2019 2477 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2476 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 2375 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 2288 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
2019 2075 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 1717 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach
2019 1716 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia.
2019 1687 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 1611 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1617 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice
2019 1616 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 i 26/6 z k.m. 3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych
2019 1615 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2, 9/4, 8/4 z k.m. 1 w Krapkowicach oraz nr 727 z k.m. 1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych
2019 1614 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1613 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1612 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 1046 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 1045 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 897 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 844 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 843 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 817 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 821 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"
2019 820 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 819 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 818 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 816 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów
2019 215 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2019 214 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok
2018 3757 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3722 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3721 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3355 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach
2018 3296 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/545/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 3274 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/536/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2018 3257 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/547/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice
2018 3256 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/540/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 3255 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/539/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2843 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/530/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2018 2842 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2018 2768 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/521/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 2704 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/525/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2703 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/524/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2702 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/520/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 2701 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2504 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/512/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2503 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/511/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2502 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2361 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/500/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 2357 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2356 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/505/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2355 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2354 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/503/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2339 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/502/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2001 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2018 1979 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/486/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1868 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców
2018 1867 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2018 1866 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/495/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych
2018 1865 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/494/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice
2018 1864 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 1863 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/484/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1862 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/483/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice
2018 1485 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/471/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 1418 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi Krajowej 45
2018 1417 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/479/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 1416 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/470/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1260 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/465/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 807 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/462/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 806 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/461/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 618 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/440/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 558 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/448/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2018 563 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/457/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 559 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/450/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 562 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/455/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018"
2018 561 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/454/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2018 560 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/453/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2018 557 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/439/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 205 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/437/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice
2017 3316 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 3315 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok
2017 3293 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/430/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice
2017 3292 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2017 2901 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/421/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2017 2900 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2883 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/419/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krapkowice
2017 2880 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/407/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 2882 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/416/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Krapkowicach
2017 2881 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/415/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów w Krapkowicach
2017 2673 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/394/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2621 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2620 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/398/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2619 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/397/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2536 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/390/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2466 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
2017 2463 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/367/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy alei parkowej na terenie Miasta Krapkowice
2017 2468 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2467 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/377/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
2017 2465 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2017 2464 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/368/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2136 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/363/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 1926 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/356/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice
2017 1835 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 1761 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
2017 1760 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/343/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1740 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/362/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1739 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/359/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1738 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/352/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 1737 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/342/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis
2017 1736 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/341/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
2017 1735 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
2017 1477 2017-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 1433 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
2017 1393 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Krapkowice instrumentem płatniczym
2017 1394 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 1251 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 1102 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 816 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego)
2017 793 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach
2017 792 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej
2017 791 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/304/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 737 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 696 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”
2017 695 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2017 667 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2017 666 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2017 665 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2017 315 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 210 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 209 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/286/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)
2017 180 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/288/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 2881 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/291/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/261/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2882 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2016 2604 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/265/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 2473 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2472 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/263/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2471 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/262/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2470 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/261/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2133 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 2103 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2052 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2016 2028 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/259/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2027 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice
2016 2026 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/253/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2025 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2024 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/249/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 2023 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice
2016 1520 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/218/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 1436 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1435 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1409 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice
2016 1408 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1407 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/230/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 1406 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1233 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 1164 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Krapkowice"
2016 1089 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 1046 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/212/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Krapkowice
2016 1045 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/206/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/49/03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2016 1044 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice
2016 771 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/199/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2016 770 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/198/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach
2016 769 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/197/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach
2016 768 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/196/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach
2016 662 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/203/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
2016 661 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/202/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
2016 632 2016-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/192/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2016 581 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/188/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 539 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/191/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2016 538 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2016 537 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/183/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”
2016 536 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 535 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/181/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2016 130 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 131 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2016 70 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/167/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2016 72 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/173/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2016 71 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/168/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
2015 3045 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/148/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 3011 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2015 2779 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/151/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2778 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/150/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 2532 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 2505 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2504 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2503 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2502 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2501 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 2006 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1987 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1986 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1985 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015"
2015 1984 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1983 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1982 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1733 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1715 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1480 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
2015 1479 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
2015 1478 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2015 1477 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2015 1476 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1260 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1206 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Prudnickiej
2015 1209 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce
2015 1208 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2015 1207 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego
2015 1205 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach
2015 1146 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Krapkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą "Gmina dla Rodziny Wielodzietnej"
2015 1123 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1122 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica – Wygon do kategorii drogi gminnej
2015 1121 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Krapkowice
2015 1066 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2015 1065 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2015 1064 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1063 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmiany Uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2015 696 2015-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym
2015 620 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 585 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”
2015 557 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r.w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2015 522 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2015 521 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 520 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2015 519 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 518 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 191 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 110 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2015 109 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 2580 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/487/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 2104 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/482/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2103 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/481/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2102 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/480/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2014 2101 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/477/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1887 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/473/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1622 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/458/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1626 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1625 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/465/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2014 1624 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/464/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1623 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/463/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2014 1169 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1166 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis
2014 1170 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1168 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2014 1167 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/445/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu „GOLD” w Krapkowicach - Otmęcie
2014 939 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/441/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Krapkowice do stanu faktycznego
2014 938 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/439/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Krapkowice do stanu faktycznego i zmiany nazw i adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 933 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/438/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 627 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/426/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014"
2014 611 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/428/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 610 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/414/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2014 594 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/413/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 593 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/412/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 592 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/409/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 591 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/408/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 590 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/407/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2014 73 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/401/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2014 72 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok
2013 2814 2013-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/371/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela
2013 2809 2013-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
2013 2748 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 2747 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 2712 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2013 2711 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/382/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2710 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/380/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 2709 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/379/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 2708 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/375/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 2707 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie opłaty targowej
2013 2706 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 2273 2013-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2216 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2193 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/361/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 2192 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2191 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/355/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2190 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2013 2017 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/350/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 2016 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy na rok 2013 roku"
2013 2015 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
2013 2014 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 1756 2013-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/319/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 1525 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/328/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2013 1524 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/327/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1523 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/312/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
2013 1089 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice
2013 1076 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/295/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2013 1075 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/288/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice
2013 1074 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/287/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwałyNr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku"
2013 830 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na lata 2013 – 2017
2013 745 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
2013 578 2013-02-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 570 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 420 2013-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”
2012 1770 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1769 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/226/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1768 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/225/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 1543 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/220/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/194/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice
2012 1542 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/215/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1541 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/209/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1540 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2012 1539 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/204/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 1495 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1215 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
2012 982 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2012 973 2012-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/190/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2012 924 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/197/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2012 923 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/194/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku
2012 831 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2012 722 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/170/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski w gminie Krapkowice.
2012 593 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/144/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2012 440 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2012 rok
2012 413 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/154/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski
2012 412 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/153/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna
2012 359 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach
2012 358 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/140/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach.
2012 167 2012-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/134/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2012 144 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/139/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Krapkowice
2012 34 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 8 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 1709 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 1710 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1707 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 1708 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1713 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2011 1714 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/132/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krapkowice
2011 1711 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 1712 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 1464 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1299 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania
2011 1300 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice do stanu faktycznego
2011 1189 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach
2011 1173 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2011 1027 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
2011 1028 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2011 707 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Krapkowice
2011 590 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok
2011 411 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 367 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach
2011 369 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 370 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
2011 368 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach
2011 284 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 283 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 116 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych .
2011 70 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującego teren w rejonie Zakładu Przemysłu Papierniczego.
2011 52 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 51 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/392/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 1842 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/389/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1841 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/382/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1840 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/374/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1755 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1690 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/392/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 1426 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic.
2010 1301 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/369/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania
2010 1126 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/347/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy Krapkowice
2010 1064 2010-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/342/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela
2010 1010 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok
2010 827 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/337/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze do stanu faktycznego
2010 540 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2010 389 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/314/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2010 388 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice
2010 104 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 103 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/293/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Krapkowice za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1633 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/286/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1632 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 1344 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne
2009 1139 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1005 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/244/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2009 1006 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących funkcje w placówkach oświatowych
2009 990 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/200/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2009
2009 517 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/222/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice do stanu faktycznego
2009 462 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 208 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
2009 78 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/209/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 60 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie tablicy pamiątkowej