Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 357

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3511 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3441 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3131 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3102 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”
2019 3101 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzeski”
2019 3100 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski
2019 3099 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 3098 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2019 2875 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2857 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2803 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2730 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2217 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2155 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski
2019 2130 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2129 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej
2019 2076 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2040 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1807 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1806 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1773 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2023
2019 1772 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
2019 1771 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 1294 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”
2019 1293 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1292 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie, opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2019 1291 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2019 1005 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 845 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz ustalenie stawki procentowej
2019 697 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 492 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 145 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 144 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 114 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2018 3758 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3725 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 3724 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy
2018 3723 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3680 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3679 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3539 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3414 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2018 3413 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2018 3171 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/449/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3146 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/452/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 3145 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/447/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3144 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/446/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 3040 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/451/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2018 2782 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/441/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2720 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 2719 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 2327 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/435/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2260 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/433/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lewin Brzeski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2259 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/432/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 2258 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/430/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2079 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/427/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1983 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/424/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1878 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/423/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2018 1877 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/422/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 1761 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/417/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1718 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/414/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1717 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/413/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1716 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 1715 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/411/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2018 1714 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/410/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1713 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/409/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom
2018 1486 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/406/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1423 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1422 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018
2018 1421 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018
2018 1420 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim
2018 1419 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”
2018 1286 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1285 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1262 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/396/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lewin Brzeski
2018 1261 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1186 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1110 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1063 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/383/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1062 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1017 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/377/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1019 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/379/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”
2018 1018 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/378/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
2018 977 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 426 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 2 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 21 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 20 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2017 3027 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/350/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2819 2017-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2770 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/346/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2769 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2017 2768 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2017 2767 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/343/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego
2017 2766 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
2017 2765 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2017 2764 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie
2017 2763 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w  sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2017 2586 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2017 2495 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/329/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2390 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2017 2376 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz
2017 2184 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1888 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1788 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Radosna” w Lewinie Brzeskim
2017 1787 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwał
2017 1421 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1197 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1072 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”
2017 985 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/305/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 752 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 753 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 751 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 613 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 497 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 275 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 274 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 159 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2017 160 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 115 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/274/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie
2016 2726 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski
2016 2727 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/254/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2384 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/243/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2259 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2258 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2165 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/230/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski
2016 2157 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2067 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2069 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/232/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 2068 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1599 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1268 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1015 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1006 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/208/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim
2016 950 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/203/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 7 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 696 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/190/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2016 rok”
2016 501 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów
2016 433 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/168/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 416 2016-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/165/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski
2016 417 2016-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2016 103 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2016 102 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 74 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim
2016 75 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 2940 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/140/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2744 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 2743 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 2742 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2741 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 2740 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/134/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2739 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2015 2738 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2015 2737 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2736 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 2735 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2533 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski
2015 2438 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2399 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chróścina
2015 2398 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buszyce
2015 2397 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice
2015 2396 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice
2015 2415 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronów
2015 2414 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelniki
2015 2413 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyna
2015 2412 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stroszowice
2015 2411 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skorogoszcz
2015 2410 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarny Małe
2015 2409 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oldrzyszowice
2015 2408 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ptakowice
2015 2407 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecza
2015 2406 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała
2015 2405 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikolin
2015 2404 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kantorowice
2015 2403 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łosiów
2015 2402 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniczówka
2015 2401 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
2015 2400 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golczowice
2015 2186 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1821 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1810 2015-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2015 1781 2015-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1574 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 1544 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1516 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego
2015 1515 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim
2015 1436 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2015 1389 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 1333 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1332 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2015-2019
2015 1331 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1325 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 1324 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1323 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1322 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1321 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2015 1320 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2015 1319 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego
2015 1237 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej
2015 1187 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 924 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 874 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim
2015 873 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok”
2015 872 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2015 523 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przedłużenia ulicy „Sportowa” w miejscowości Łosiów
2015 486 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 451 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski
2015 113 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2015 112 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 111 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 8 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2633 2014-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/407/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2407 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/405/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2235 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/404/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2234 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/403/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2014 2233 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 2032 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/394/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 8 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1933 2014-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/391/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1895 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/390/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2014 1894 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/389/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lewinie Brzeskim
2014 1893 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/388/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1775 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski
2014 1666 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1665 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/382/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lewin Brzeski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 1664 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/378/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna
2014 1415 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/369/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1414 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/365/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie
2014 1277 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 1142 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1111 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1110 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna
2014 1109 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok”
2014 1108 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2014 1107 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2014 573 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 336 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 335 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2014 334 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2014 333 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 332 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2014 331 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/332/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 330 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/331/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 329 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 163 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
2014 162 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/315/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 144 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2014 131 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2013 2947 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2674 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2673 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2013 2468 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2467 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2259 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2013 2258 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008
2013 2124 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2013 2123 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2122 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 1798 2013-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/292/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 1688 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 1417 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę
2013 1333 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1332 2013-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 1206 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 1205 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Akacjowa” w Łosiowie
2013 1060 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 896 2013-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski”
2013 783 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 766 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 765 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 729 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 571 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 529 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Rubinowa” w Lewinie Brzeskim
2013 440 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2013 385 2013-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski
2013 297 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim
2013 282 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 177 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/232/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 78 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 65 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2013 64 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 63 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 62 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2013 61 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 51 2013-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1954 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 1903 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
2012 1715 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1714 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 1713 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1509 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 1450 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1449 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1243 2012-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 1157 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Lewinie Brzeskim
2012 1139 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę
2012 735 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski"
2012 730 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski
2012 729 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 723 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 652 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 328 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 183 2012-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 127 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
2011 1841 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2011 1619 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1620 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2011 1542 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1543 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 1502 2011-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg połozonych na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2011 1465 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego
2011 1466 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie bonifikat od cen nieruchomości (pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie) osobom posiadającym roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej
2011 1448 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski”
2011 1301 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2011 1190 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2011 629 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 610 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki – Lewin Brzeski.
2011 611 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego ,,Lewin Brzeski – Stroszowice” w Stroszowicach
2011 561 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2011 560 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 563 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2011 562 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Akacjowej” w Lewinie Brzeskim
2011 262 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę sprawie zasad i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lewin Brzeski i jej jednostkom
2010 1867 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr L/446/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lewin Brzeski i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1730 2010-12-14 Uchwała Uchwała Nr L/454/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Skorogoszczy
2010 1713 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/449/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2010 1711 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/447/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1712 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 1486 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/437/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim.
2010 1370 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/441/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2010 1369 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/440/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2010 1324 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX-438-2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2010 1096 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/343/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1070 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/422/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów położonej za terenami PKP w rejonie ulicy Kolejowej
2010 787 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowana opisu granic obwodów głosowania Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2010 788 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/399/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2010 692 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 428 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/359/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2010 430 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/367/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. nadania nazwy ulicy "Jesienna" w Lewinie brzeskim
2010 429 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 123 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
2010 32 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1586 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1587 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1492 2009-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1345 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/310/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 1328 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009 - 2013
2009 1160 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1009 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/297/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2009 1007 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2009 1008 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych pozyskanych środków zewnętrznych osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 806 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zielonej w Golczowicach
2009 684 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli za-trudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 593 2009-05-15 Statut Statut Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2009 592 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski
2009 442 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 443 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
2009 397 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 398 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2009 230 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski
2009 129 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego