Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 346

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3399 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/90/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 3379 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 3356 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3355 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/89/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3187 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2830 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2829 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli"
2019 2828 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2827 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2568 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2290 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2105 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2013 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin
2019 2012 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Niemodlin
2019 2015 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2014 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1808 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1691 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 1690 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół
2019 1371 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1176 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
2019 1178 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 1177 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2019 1175 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2019 1008 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 866 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
2019 865 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 864 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Niemodlin
2019 662 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 638 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2019 307 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 216 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 116 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 3727 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2018 3686 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 3687 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin
2018 3685 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3684 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3683 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3682 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 3451 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 3394 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 3393 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2018 3025 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/350/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2969 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/348/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin
2018 2815 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/347/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2769 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/345/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2706 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/343/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Niemodlin
2018 2432 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2406 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/333/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2147 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/330/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2146 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/326/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2145 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/325/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2144 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/324/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu ich spożywania
2018 1659 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/320/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 1609 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/319/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty i wynagrodzenia za inkaso
2018 1608 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2018 1607 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/316/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury
2018 1489 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 1025 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 949 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/303/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 948 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/300/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2018 893 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/311/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
2018 892 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/310/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze
2018 891 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 890 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/302/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 808 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/294/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 724 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/296/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 699 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/293/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Spacerowa" w Niemodlinie
2018 700 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/299/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 698 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/292/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiolinowa" w Niemodlinie
2018 697 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/291/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w Niemodlinie
2018 457 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/290/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 397 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/287/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 399 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu ich rozliczania
2018 398 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/288/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 216 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 215 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 23 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/278/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 3358 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/284/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 3357 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/281/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”
2017 3356 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/280/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3189 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/264/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 3011 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/268/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego
2017 3010 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2017 2773 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 2682 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/257/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2017 2538 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 2445 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/253/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2444 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/252/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2017 2443 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/251/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2282 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 2251 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2250 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2017 1941 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/243/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1894 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/242/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" w Niemodlinie na nazwę ulicy "Gazowa"
2017 1893 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/241/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "XX-lecia PRL" w Graczach na nazwę ulicy "Bazaltowa"
2017 1892 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/240/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "XXX-lecia PRL" w Graczach na nazwę ulicy "Sportowa"
2017 1891 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/239/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 1606 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/233/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1548 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/230/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Iglica" na terenie Gminy Niemodlin
2017 1474 2017-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1444 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie statutu Gminy Niemodlin
2017 1443 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1442 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady
2017 1397 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2017 1396 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1293 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/221/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1292 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/216/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2017 1205 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin
2017 1208 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Niemodlinie
2017 1207 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/218/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego
2017 1206 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2017 795 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/213/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 675 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2017 408 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/203/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 324 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały
2017 200 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 165 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/198/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2017 44 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze
2016 2886 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2016 2887 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2016 2885 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/192/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Niemodlinie
2016 2694 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 2561 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/184/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 2385 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/178/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 2263 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/180/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej
2016 2262 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2016 2261 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/177/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2260 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/176/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin
2016 2135 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1896 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1847 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin
2016 1846 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie"
2016 1612 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1503 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 1502 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1501 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/157/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2016 1500 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/156/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1306 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1254 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1253 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/150/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1065 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 881 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 836 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2016 835 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin
2016 833 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2016 832 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Niemodlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 831 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Niemodlin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 834 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2016 361 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 328 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz udzielania pomocy de minimis
2016 329 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/115/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2016 327 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2015 3267 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/102/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2015 3201 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/100/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 3164 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2015 3053 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93 /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 2839 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Niemodlin
2015 2838 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin
2015 2837 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2836 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/84/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2015 2313 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 2297 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/77/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 2296 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/76/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 2295 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2276 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2015 2275 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2209 2015-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina
2015 2034 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/66/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1826 2015-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Niemodlin na lata 2015 - 2018
2015 1666 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1628 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2015 1392 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/52/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1297 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/50/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1283 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/49/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1249 2015-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/41/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin
2015 1210 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/47/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 926 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 877 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2015 622 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 565 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 328 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec
2015 214 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r.
2015 213 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 2848 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2014 2836 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 2623 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/394/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji
2014 2481 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/398/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2014 2480 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/397/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2479 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/396/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2014 2478 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/395/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 2477 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/393/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2014 2198 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/388/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2197 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/386/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1896 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/385/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1705 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/383/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2014 1704 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/380/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1703 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/379/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2014 1702 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/375/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1468 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/369/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1349 2014-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/366/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2014 1348 2014-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/365/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1278 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/364/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1150 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014 1141 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/362/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1007 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/355/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 942 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/361/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2014 941 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/360/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2014 940 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/359/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2014 747 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/354/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie nadania statutu sołectw
2014 746 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/353/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wydrowice
2014 745 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/352/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tłustoręby
2014 744 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/351/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnica
2014 743 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/350/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnówka
2014 742 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/349/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec Śląski
2014 741 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarny Wielkie
2014 740 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/347/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sady
2014 739 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/346/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędziwojowice
2014 738 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/345/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rutki
2014 737 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/344/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszkowice
2014 736 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/343/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi
2014 735 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/342/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radoszowice
2014 734 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/341/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowa
2014 733 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/340/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Molestowice
2014 732 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/339/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałówek
2014 731 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/338/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszowiczki
2014 730 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/337/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszowice
2014 729 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/336/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipno
2014 728 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/335/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasna Góra
2014 727 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/334/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2014 726 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/333/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaczowice
2014 725 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/332/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec
2014 724 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/331/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gracze
2014 723 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/330/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabin
2014 722 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/329/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góra
2014 721 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościejowice
2014 720 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/327/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzęczkowice
2014 707 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/326/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Niemodlin
2014 706 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/324/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 474 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/319/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 369 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/323/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 148 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/318/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 2925 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/309/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2924 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/308/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2013 2756 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/304/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2013 2755 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/301/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. „Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie”
2013 2754 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/299/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2753 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2477 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/296/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2013 2476 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/294/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2475 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/292/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2013 2199 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/290/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2013 2198 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/287/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inny niż Gmina Niemodlin podmiot, trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2013 2197 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/286/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemodlin na lata 2013-2017
2013 2196 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/285/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. "Ośrodek Kultury w Niemodlinie"
2013 2195 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/283/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2013 2194 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/280/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1944 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2013 1943 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1942 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/275/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1689 2013-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/268/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 1674 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/274/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1673 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/272/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2013 1400 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1358 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/258/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1294 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/248/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1293 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/247/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2013 1221 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1185 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1123 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 985 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/204/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 810 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/233/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niemodlin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 809 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2013 808 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 443 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/209/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 349 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/187/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 264 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 263 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/193/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2013-2017
2013 150 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/207/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 149 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 148 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/205/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 16 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 1853 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/195/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin
2012 1661 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 1496 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/177/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2012 991 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
2012 990 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze
2012 926 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2012 749 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/153/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach.
2012 748 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkownia, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej.
2012 747 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin w 2012 roku
2012 588 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 492 2012-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/115/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012
2012 445 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko
2012 380 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2012 197 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty i wynagrodzenia za inkaso.
2012 10 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2011 1896 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1897 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin.
2011 1716 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2011 1715 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1732 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2011 1731 2011-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin.
2011 1336 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Niemodlin.
2011 1159 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 793 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2011 794 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2011 640 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko
2011 599 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Niemodlin, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe.
2011 600 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
2011 536 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 391 2011-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
2011 327 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2008-2013
2011 325 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin.
2011 326 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2011 328 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1731 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/422/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011.
2010 1732 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/423/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
2010 1733 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/426/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami.
2010 1714 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/419/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2010 1715 2010-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/420/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatki od środków transportowych.
2010 1474 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/427/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1394 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/414/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1371 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/418/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 1250 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/402/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
2010 976 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/309/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010
2010 975 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/264/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wydrowice dotyczącymi zmiany granic tej miejscowości i Gminy
2010 848 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/379/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 847 2010-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/367/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 733 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Niemodlin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 734 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/377/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 693 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/361/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 631 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr L/351/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2010 386 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/340/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010
2010 73 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/338/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Niemodlin
2010 72 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/333/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad używania symboli samorządowych Gminy Niemodlin herbu, flagi i baneru
2010 71 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/332/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia herbu oraz flagi, baneru i pieczęci z wizerunkiem herbu Gminy Niemodlin
2009 1638 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/330/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
2009 993 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2009
2009 520 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2009 265 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2009 266 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2009 231 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2009 209 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/218/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 61 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2009