Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 588

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3539 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/250/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3525 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/263/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 3515 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/257/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska
2019 3514 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej
2019 3513 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/245/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
2019 3488 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/253/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3487 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/252/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3486 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/251/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 3485 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/247/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nysa
2019 3163 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/239/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 3136 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/235/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 3135 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego”
2019 3134 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/222/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
2019 3133 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/221/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
2019 2832 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/212/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2831 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/210/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2805 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/209/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2804 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/205/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 2779 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/207/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 2665 2019-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/185/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2528 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2418 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/182/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2417 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/175/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2416 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/170/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2019 2415 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/169/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2019 2414 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/168/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2413 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2019 2188 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/161/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2143 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/160/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Nysa
2019 2142 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/158/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
2019 2141 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/157/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2019 2140 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/156/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
2019 2139 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/155/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2138 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/152/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2078 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
2019 1997 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/145/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1891 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/128/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradowa
2019 1889 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychów
2019 1907 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/144/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotogłowice
2019 1906 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/143/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszków Śląski
2019 1905 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/142/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbięcice
2019 1904 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/141/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skorochów
2019 1903 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/140/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siestrzechowice
2019 1902 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/139/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sękowice
2019 1901 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/138/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusocin
2019 1900 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/137/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Regulice
2019 1899 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/136/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radzikowice
2019 1898 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/135/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przełęk
2019 1897 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/134/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podkamień
2019 1896 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/133/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwnica
2019 1895 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/132/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morów
2019 1894 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/131/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa
2019 1893 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kubice
2019 1892 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koperniki
2019 1890 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępnica
2019 1888 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iława
2019 1887 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hanuszów
2019 1886 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hajduki Nyskie
2019 1885 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/122/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goświnowice
2019 1884 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/121/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głębinów
2019 1883 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaszkowice
2019 1882 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biała Nyska
2019 1881 2019-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/117/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1750 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1692 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2019 1454 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1453 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2018 roku
2019 1319 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 1318 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1051 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1011 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 1009 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2019 1015 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1014 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2019 1013 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia ul. Plebiscytowej w Nysie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1016 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/84/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1012 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
2019 1010 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa
2019 393 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 316 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 315 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 314 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2019 217 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2019 76 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 75 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 46 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
2018 3763 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
2018 3762 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3761 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3760 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 3552 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 3452 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3297 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/890/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 3242 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/892/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3241 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/889/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3240 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/888/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2018 3239 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/887/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2018 3149 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/882/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 3148 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/873/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego
2018 3147 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/872/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 3082 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/881/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2018 3081 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/879/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
2018 3080 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/876/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczenia z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2018 3053 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/880/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa
2018 2783 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/859/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2752 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów
2018 2728 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w  Nysie oraz nadania jej Statutu
2018 2727 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/864/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2726 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2725 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/858/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2018 2724 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/857/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2723 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2560 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/849/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2018 2534 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/842/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2533 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/841/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2381 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/837/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2368 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/835/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2367 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/834/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2366 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
2018 2365 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/832/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2018 2364 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/831/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów
2018 2363 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2362 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/828/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 2234 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2186 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/821/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2185 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/808/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
2018 2184 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/807/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2018 2183 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/806/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
2018 2182 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2181 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/801/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 2180 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/800/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2179 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/799/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 1922 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/790/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1869 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/787/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego”
2018 1594 2018-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/779/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1555 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/762/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1554 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/761/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2018 1527 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 1462 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/751/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2017 roku
2018 1461 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/750/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 1385 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/755/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1384 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego
2018 1350 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1298 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/736/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1297 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1219 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1218 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1220 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/743/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 755 2018-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/716/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 712 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/706/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 642 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/721/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2018 rok.
2018 641 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/710/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2018 619 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/708/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2018 564 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/709/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nysa instrumentem płatniczym
2018 312 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 285 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 284 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2018 111 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 110 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/678/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej
2018 109 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 53 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2018 25 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/693/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2018 24 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/675/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa"
2017 3362 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/691/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3361 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/690/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2017 3360 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/688/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2  w Nysie
2017 3359 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/687/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „JEDYNECZKA” w Nysie
2017 3215 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/674/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 3214 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/670/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2864 2017-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/652/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2844 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/655/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2017 2843 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/654/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2017 2842 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/651/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa
2017 2841 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/645/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2840 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2017 2839 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/643/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2838 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/639/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2017 2837 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/638/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2017 2555 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/624/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2447 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2017 2446 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/634/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 2415 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/635/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2017 2392 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2017 2329 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/612/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2308 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/620/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 2307 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/617/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2306 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/615/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 2216 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/608/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 2197 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/610/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2166 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2017 2165 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/607/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego
2017 2164 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/606/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Romana Dmowskiego
2017 2064 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/605/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2063 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/601/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2049 2017-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/599/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 2035 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/604/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 2034 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/602/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2017 2033 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/600/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa
2017 1990 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1943 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/583/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa.
2017 1942 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/582/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego”
2017 1689 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/576/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1683 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/572/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Towarowej
2017 1682 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
2017 1668 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/581/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2017 1667 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/570/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1666 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/557/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/420/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 1646 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/559/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa
2017 1645 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/558/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1644 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/556/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2017 1515 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/548/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1269 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/530/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2016 roku
2017 1268 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/529/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1168 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/534/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2017 1167 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/533/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2017 1105 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/532/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 917 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/522/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej
2017 839 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 812 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 811 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/524/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2017 rok.
2017 810 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/523/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa
2017 777 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/504/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2017 776 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/503/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2017 409 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 390 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”
2017 347 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 277 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/472/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2017 166 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/461/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2851 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 2733 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/414/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2628 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”
2016 2627 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/413/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2016 2626 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/412/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2016 2625 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/411/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2624 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/410/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2521 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/429/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa
2016 2419 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/388/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2346 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/386/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 2345 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/385/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2172 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/360/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Adama Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej
2016 2158 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/357/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2159 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2016 2109 2016-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa
2016 2074 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/367/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka"
2016 2073 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/366/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy"
2016 2072 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/365/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2016 2071 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/364/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2016 2070 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/363/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzniesienia w Nysie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego
2016 1911 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/350/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1910 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/325/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu (III) Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1909 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/320/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1908 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/310/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1848 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/347/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1676 2016-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/324/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego
2016 1675 2016-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/323/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
2016 1580 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/331/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1332 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/307/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 1155 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/291/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza
2016 1156 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/292/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1133 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/302/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2016 918 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/282/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Głębinów
2016 883 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/280/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2015 roku
2016 882 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/279/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 841 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/277/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2016 840 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/276/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2016 839 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/275/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 838 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/273/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2016 rok.
2016 837 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/269/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2016 622 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/237/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 594 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i gimnazjum, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 593 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 592 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 591 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa.
2016 590 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 540 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2016 373 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/224/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Gminy Nysa na potrzeby przebudowy gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków, PN 4,0 MPa
2016 260 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 191 2016-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3270 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/220/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2015 3269 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/218/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 3268 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/203/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 3054 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/175/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 2941 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2904 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/198/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa”
2015 2903 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/197/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 2902 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/195/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/522/98 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 maja 1998r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy lub dzierżawcy
2015 2901 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/194/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2015 2900 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/193/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Nysa
2015 2899 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2015 2898 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/191/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2015 2897 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/190/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2015 2896 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/189/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2895 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2894 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2893 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2892 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2015 2891 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2015 2890 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/180/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa
2015 2889 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2888 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Nysa przysługują diety
2015 2549 2015-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 2546 2015-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2015 2510 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 2148 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/142/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Głębinów obejmującego działki o nr ewidencyjnym 255/1 i 256/1
2015 2147 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/140/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1970 2015-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/131/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Nysa
2015 1935 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/126/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1924 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/133/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2015 1923 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/120/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2015 1922 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 1900 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/129/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
2015 1696 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/112/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1687 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/117/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.
2015 1408 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1371 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2015 1370 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1369 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2015 1250 2015-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Zygmunta Krasińskiego
2015 1220 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1219 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Nysa"
2015 1173 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 1172 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 911 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2014 roku
2015 910 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 878 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015 – 2020
2015 836 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 835 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2015 rok
2015 834 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 833 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
2015 789 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa
2015 787 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2015 788 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 673 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orląt Lwowskich
2015 672 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej
2015 623 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 589 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2015 588 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 587 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 586 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 350 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 24 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2015 13 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2462 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/770/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2014 2461 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/766/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2014 2460 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/765/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2014 2459 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/762/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 2161 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 2160 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/744/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r.
2014 1986 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/743/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu
2014 1985 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/740/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 1984 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/738/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1799 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/723/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich”
2014 1798 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/722/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego
2014 1797 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/721/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej”
2014 1754 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/717/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa
2014 1753 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/716/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1752 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/715/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2014 1751 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/711/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1750 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/709/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2014 1470 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/706/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1469 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/695/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2014 1300 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/686/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2014 1299 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/684/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1298 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2014 1297 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/681/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2014 1296 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/680/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa
2014 1064 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/675/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2013 roku
2014 1063 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/674/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1062 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/671/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1061 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/658/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego
2014 1060 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/657/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nysa do stanu faktycznego
2014 1059 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/656/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2014 r.
2014 503 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/654/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/338/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2014 502 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/653/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 501 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/645/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 500 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/643/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Nysa oraz zasad jego ustalania
2014 499 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/642/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Nysa oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 498 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/639/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 497 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/638/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 211 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 106 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/616/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Nysa”
2014 82 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/630/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2014 81 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/622/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nysa przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 80 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/617/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2761 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/608/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2760 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/607/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/529/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2759 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/606/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/450/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2758 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/605/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2013 2757 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/604/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2013 2405 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/597/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2013 2404 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/592/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2217 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/587/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 2201 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/588/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2013 2200 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/579/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2008 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/568/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2013 2007 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/565/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2006 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/558/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1478 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/527/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1450 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/529/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1449 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2013 1314 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/509/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2013 1297 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/518/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Nysa
2013 1296 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/517/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nysa
2013 1295 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/510/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Piłsudskiego w Nysie
2013 1223 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/514/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 1222 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/506/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1152 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/505/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1063 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/467/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 1047 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2013 927 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/503/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 873 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/480/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica, dla terenów zabudowy mieszkaniowej
2013 872 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/464/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2013 784 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 767 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/479/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dz. nr ewid. 24, 45/2 i 46/3 zlokalizowanych w rejonie ul. J. Piłsudskiego
2013 697 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/453/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 696 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegołowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 690 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/482/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2013 689 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2013 622 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/459/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 351 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/456/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 350 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/443/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 321 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/448/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 153 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/452/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 152 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/450/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 151 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/449/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 52 2013-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/436/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2013 31 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2012 1801 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/431/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 1800 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/430/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1799 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/429/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2012 1798 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/428/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2012 1734 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/408/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Nysie
2012 1726 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/404/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie
2012 1725 2012-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/401/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2012 1689 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/416/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś
2012 1587 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/402/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1461 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/400/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/404/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2009 – 2014
2012 1278 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/384/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2012 1277 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/382/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2012 1276 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/380/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
2012 1127 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/350/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r.
2012 1126 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/349/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie
2012 1125 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/348/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa w Nysie
2012 1124 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/347/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie
2012 1123 2012-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Wyszków Śląski
2012 913 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/338/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2012 912 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 911 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/326/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic (rondu)
2012 675 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/266/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 663 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/318/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/321/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nysa
2012 643 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/277/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/788/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2012 642 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/276/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 624 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/297/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2012 rok
2012 620 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/249/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2012 rok
2012 582 2012-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/285/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/737/2005 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie
2012 581 2012-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 137 2012-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/247/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 53 2012-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/218/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2012 31 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/225/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 30 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/219/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V /50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1980 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/235/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych.
2011 1951 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/204/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2011 1905 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/196/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Głębinów-Zbiornik II” znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w części należącej do gminy Nysa.
2011 1855 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/221/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1854 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/220/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1856 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/222/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2011 1858 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1857 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/223/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2011 1602 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 1491 2011-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/153/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 1481 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.
2011 1409 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.
2011 1777 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/152/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
2011 1219 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/146/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1220 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/147/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1123 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/144/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/732/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2011 1122 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/132/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 1125 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2011 1124 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa.
2011 918 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2011 804 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/107/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 729 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/106/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Nysie.
2011 726 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenów przyległych do ulicy Karola Miarki w Nysie.
2011 727 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2011 728 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/103/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 699 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2011 rok.
2011 654 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/89/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie prowadzonego przez Powiat Nyski.
2011 655 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/90/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa.
2011 642 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 641 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2011 601 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym części miasta Nysy w rejonie ulic J. Piłsudskiego i Podolskiej.
2011 449 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 448 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 423 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 424 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 384 2011-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt
2010 1898 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/799/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r.
2010 1885 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/800/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie.
2010 1786 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/788/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2010 1787 2010-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/789/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Nysa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu