Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 349

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3547 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 3489 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
2019 3408 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3407 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3406 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3405 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3404 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3403 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3402 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3401 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2020 roku
2019 3400 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 rok
2019 3331 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3292 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 3259 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie
2019 3258 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/367/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno
2019 3257 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 2905 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2806 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2781 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
2019 2780 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2019 2732 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2542 2019-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno
2019 2540 2019-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym
2019 2533 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019r.
2019 2511 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok
2019 2376 2019-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2344 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok
2019 2291 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2132 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2057 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 2056 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2055 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 1751 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1697 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1696 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2019 1695 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno
2019 1694 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze
2019 1693 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 1320 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1112 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno
2019 1111 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2019
2019 1094 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2019 1017 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 902 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 901 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 900 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 474 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 394 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+
2019 340 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023
2019 287 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2019 286 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 219 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno
2019 218 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2018 3432 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 3374 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3372 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 3373 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3371 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 3370 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 3369 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 3243 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/452/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 3185 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/454/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno
2018 3054 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/448/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2944 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/451/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2018 2799 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/441/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2798 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/440/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno
2018 2610 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/433/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2561 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/435/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2018 2562 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/436/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok
2018 2340 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/427/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2329 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/431/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2328 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/430/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok
2018 2237 2018-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/425/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok
2018 2236 2018-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2226 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/421/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2018 2225 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/414/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1923 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/411/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1879 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/405/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1834 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/409/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2018 1762 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/388/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1722 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/394/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 1721 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/393/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1720 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/392/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1719 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/391/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olesno
2018 1702 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1660 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Olesna
2018 1548 2018-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 1292 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 982 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 862 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/376/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 863 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/377/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2018 861 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2018
2018 860 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 859 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIIII/368/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 536 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 521 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 520 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku
2018 519 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie
2018 353 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 226 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 225 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno
2018 224 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie
2018 217 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 112 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2018 54 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 26 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 3364 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/345/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2017 3363 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/344/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 3190 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2889 2017-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2869 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2017-2020
2017 2868 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie
2017 2824 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej
2017 2823 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
2017 2774 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2585 2017-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/303/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2558 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie
2017 2557 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2556 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2017 2474 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2473 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2472 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2363 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2366 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2365 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/298/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2364 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2362 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2017 2361 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Wachowicach do kategorii dróg gminnych
2017 2360 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2104 2017-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2093 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Olesna
2017 2092 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 1944 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno
2017 1864 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Lipowej w Wojciechowie do kategorii dróg gminnych
2017 1837 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 1836 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2017 1588 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 1398 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 1364 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2017 1363 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 1362 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 928 2017-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 908 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/256/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2017-2021
2017 907 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2017
2017 896 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
2017 895 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 813 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
2017 739 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/241/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 644 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno
2017 643 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 642 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno
2017 512 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 458 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 454 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 457 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2017 459 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 456 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno
2017 455 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 453 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Leśnej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych
2017 452 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2017 291 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2017 290 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 182 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2776 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 2695 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2017 rok
2016 2675 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/378/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 2364 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 2142 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 2143 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej
2016 2009 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2016 2010 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016
2016 1945 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1916 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/187/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno
2016 1915 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2016 1914 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu i logo miasta Olesna
2016 1821 2016-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1781 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 1780 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2016 1735 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1687 2016-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1333 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1288 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Oleśnie
2016 1048 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1009 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 1008 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 719 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 697 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016
2016 178 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2016 135 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 79 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesno
2016 78 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olesno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 77 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2942 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 2791 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2746 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2015 2745 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2016 rok
2015 2439 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 2035 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 2021 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 2020 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1791 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 1784 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
2015 1783 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby stałego obwodu głosowania w Borkach Wielkich
2015 1782 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1460 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
2015 1459 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 1458 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2015 1457 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 1414 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 1413 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2015 1412 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1411 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 1410 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
2015 1409 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2013-2017
2015 985 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno
2015 984 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 963 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno
2015 454 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 453 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 452 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 200 2015-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2015 199 2015-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2015 198 2015-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 127 2015-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 115 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Olesno, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 114 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 2660 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/404/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 2309 2014-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/394/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej
2014 2272 2014-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/387/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 2267 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 lipca 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy zmienionej uchwałą nr XXIV/197/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2000 roku
2014 2266 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/395/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/336/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2014
2014 2265 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/393/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie i nadania jej Statutu
2014 2264 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 1865 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/385/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2014 1864 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2014 1863 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/378/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olesno na rok 2014
2014 1862 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/372/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 1510 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 1145 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/363/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno
2014 1144 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/359/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 865 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/353/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie
2014 864 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrebnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 691 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/347/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 690 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Olesno do stanu faktycznego
2014 689 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/339/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgow wyborczych Gminy Olesno do stanu faktycznego
2014 688 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/336/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno
2014 230 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 229 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/334/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 228 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/333/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania programów zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno
2014 227 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 14 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/325/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2014 13 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2013 2676 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego
2013 2675 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/317/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 2313 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 2029 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/298/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2028 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 2027 2013-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 1816 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2013 1815 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 1188 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 1187 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/244/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1186 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1124 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2013-2017
2013 970 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2013 946 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olesno
2013 905 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 768 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno
2013 750 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVIII/218/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 749 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 748 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 747 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/242/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2013 746 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach
2013 643 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 642 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 493 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 353 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Olesna
2013 352 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/93/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2013 218 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 217 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 133 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 93 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1855 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2013 roku
2012 1854 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok
2012 1626 2012-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach
2012 1442 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wysokiej
2012 1441 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach
2012 1440 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1439 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1216 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1112 2012-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki.
2012 1012 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowoszowie
2012 1011 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wojciechowie
2012 1010 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świerczu
2012 860 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2012 686 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno
2012 388 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2012 rok.
2012 277 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2012 179 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjmnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olesno.
2012 69 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna.
2011 1981 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Olesno.
2011 1952 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Olesno
2011 1860 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 1859 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok
2011 1861 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1862 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 1898 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno.
2011 1651 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Starym Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej.
2011 1316 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Oleśnie.
2011 1317 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1135 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Krasickiego, Słowackiego, Małe Przedmieście i Pieloka.
2011 1126 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno.
2011 1127 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno.
2011 1087 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno.
2011 938 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2011 902 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2011 rok.
2011 537 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Wachowskiej i Dobrodzieńskiej
2011 218 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Olesno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 96 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olesno lub jej jednostkom podległym.
2011 81 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby - letnisko
2010 1656 2010-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/403/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 1609 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna
2010 1347 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/396/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2010 r.
2010 1325 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1304 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 1052 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno
2010 997 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/373/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 935 2010-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie.
2010 893 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/360/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 858 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/314/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 789 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/350/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2010 498 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 497 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr L/329/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Olesno na stałe obwody głosowania.
2010 226 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/317/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok.
2009 1795 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/285/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego
2009 1689 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 1661 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 1529 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany w załącznikach nr 1,2,3 do uchwały Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 1375 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Olesna
2009 1188 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2009
2009 1141 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/257/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie
2009 1010 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 844 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2008 - 2012
2009 845 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/245/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/230/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2008 - 2012
2009 826 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/249/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olesno
2009 827 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2009 687 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/236/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno
2009 614 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na obwody głosowania
2009 483 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania