Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 347

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3559 2019-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 3548 2019-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3415 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 3215 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 3194 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 3193 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie
2019 3192 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków
2019 3191 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu
2019 2862 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2861 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019
2019 2852 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 2514 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2349 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019
2019 2315 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2121 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2044 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 2043 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 1842 2019-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1821 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”
2019 1730 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1515 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1398 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 1401 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1400 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki
2019 1399 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1081 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1035 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 653 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 480 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 479 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2019 222 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2019 221 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2018 3767 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3769 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3768 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024
2018 3766 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 3765 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów
2018 3572 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 3463 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3462 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3461 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 3460 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2018 3459 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2018 3031 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/401/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2977 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2817 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2818 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/395/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków
2018 2770 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie
2018 2755 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2018 2660 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2596 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/385/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2595 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/384/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2575 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2191 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 2162 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki
2018 2161 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/375/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza
2018 2165 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/379/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2164 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/378/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2163 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Górki
2018 2160 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prószków
2018 2159 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/370/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2158 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/369/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1663 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1494 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1429 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1428 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 1246 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1245 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”
2018 1226 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1227 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/349/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 1070 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/338/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1029 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/348/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1028 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 791 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2018 790 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 701 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/335/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 621 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 429 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 345 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 344 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 59 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 29 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 3366 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 3365 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3279 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/305/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków
2017 2890 2017-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 2876 2017-11-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 2874 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2017 2873 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2017 2872 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2017 2815 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2017 2724 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/283/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 2508 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 2381 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków
2017 2380 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2017 2379 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na terenie miasta Prószków
2017 1970 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 1918 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1917 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. dotyczącej ustalania stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów
2017 1655 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 1591 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku
2017 1314 2017-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 1301 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 1210 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 797 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 744 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku
2017 743 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów
2017 709 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 708 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 707 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
2017 706 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia granic ich obwodów
2017 705 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy Prószków oraz określenia granic ich obwodów
2017 65 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 49 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 2795 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2769 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2016 2717 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 r.
2016 2589 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków
2016 2588 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 2587 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2016 2586 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2481 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2016 2422 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 2350 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 2349 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2160 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 2094 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków
2016 2093 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2016 1811 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 1547 2016-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 1428 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2016 1429 2016-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 1309 2016-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków
2016 1269 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 1225 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2016 1028 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2016 930 2016-04-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków
2016 919 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 860 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 584 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2016 roku
2016 566 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2016 565 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2016 564 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2016 563 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 332 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2015 3235 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 3234 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2015 3208 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 3207 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z dnia 15 lutego 2005 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza
2015 3063 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 2916 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2915 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Prószkowa uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Prószków
2015 2914 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2913 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2015 2912 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2517 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 2483 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2482 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2481 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2480 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2015 2479 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2015 2478 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2015 2477 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2150 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
2015 2149 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2015 2066 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 2041 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2040 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1785 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2015 1778 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1764 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 1769 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym
2015 1768 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
2015 1767 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1766 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1765 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2015 1423 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1222 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1137 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 931 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 848 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 490 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 474 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2015 roku
2015 473 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 472 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 417 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 416 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2014 2864 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2863 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2862 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2014 2713 2014-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/363/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2014 2712 2014-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/362/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2014 2689 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
2014 2669 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 2668 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prószków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2014 2667 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2666 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/361/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2014 2665 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 2279 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/330/2014. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2282 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego
2014 2281 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2014 2280 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmian w budźecie gminy na rok 2014
2014 2278 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 2277 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/347/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza
2014 2276 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2034 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/343/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2033 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/342/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1961 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1806 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1804 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 1807 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/332/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1805 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1803 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1802 2014-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1499 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1498 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/319/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2014 1497 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1496 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2014 1125 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/172/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1091 2014-04-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1090 2014-04-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 1080 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/306/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1079 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 778 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 777 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2014 776 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2014 775 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 268 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 267 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 266 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 265 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2013 2927 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014
2013 2792 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2013 2791 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków
2013 2790 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2784 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/271/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2783 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2782 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
2013 2781 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 2780 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
2013 2779 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2013 2778 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2777 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2013 2438 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2437 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2013 2436 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 2278 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2187 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2013 2186 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2013 2177 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2176 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 1788 2013-07-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2013 1787 2013-07-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1785 2013-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1442 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej na obszarze gminy Prószków
2013 1441 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/228/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1231 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany podstawy prawnej Uchwały Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
2013 1068 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków” w 2013 roku
2013 1020 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 856 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
2013 644 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 625 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2013 624 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2013 481 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2013
2013 287 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 – 2018
2013 286 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy
2013 106 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 105 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 104 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 1621 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 1620 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2012 1619 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków
2012 1618 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2012 1577 2012-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
2012 1545 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2012 1526 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1340 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1144 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2012 1080 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”
2012 1079 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”
2012 1054 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 937 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków
2012 665 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 546 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków
2012 508 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 376 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2012
2012 336 2012-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków
2011 1992 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011
2011 1920 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz.
2011 1653 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków.
2011 1621 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2011 1622 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 1623 2011-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 1603 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1604 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1388 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz
2011 1302 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1303 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.
2011 1128 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1129 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce
2011 1130 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 1108 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków.
2011 684 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 656 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.
2011 425 2011-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 61 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 60 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2010 1700 2010-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 – 2014.
2010 1668 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 1669 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/400/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2010 1670 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1667 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/398/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2010 1665 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/396/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2010 1666 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/397/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2010 1445 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1350 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.
2010 1161 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014
2010 1162 2010-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Prószków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2010 1147 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady miejskiej w Prószkowie w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2010 1139 2010-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 1012 2010-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/334/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2010
2010 894 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza
2010 839 2010-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/357/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Prószków
2010 635 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 636 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/345/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 318 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/326/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 168 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/335/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 167 2010-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/325/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 124 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu
2009 1692 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/322/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2009 1691 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/318/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 1400 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/307/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1310 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Prószków
2009 1265 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
2009 942 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 883 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
2009 895 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/319/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania poboru, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 846 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 830 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 809 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia krytriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej
2009 526 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/09 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 487 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 448 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-znawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków
2009 378 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 336 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/231/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 131 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki
2009 84 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków na rok 2009