Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 290

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2920 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2019 2919 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 72/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 2918 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2019 2917 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2563 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2401 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/IX/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2348 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2020
2019 2347 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/IX/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2019 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 49/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1914 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 51/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 1913 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 1645 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1569 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Praszka
2019 1568 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2019 1514 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1114 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1080 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019
2019 1073 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2019 1072 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka
2019 415 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 343 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie
2019 342 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rezygnacji z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka
2019 153 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok
2019 117 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 3691 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym
2018 3553 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 3457 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3458 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3340 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2920 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 316/XL/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2785 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 310/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2732 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 312/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2733 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 313/ XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2018 2734 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 314/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka
2018 2735 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 315/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2395 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 306/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2382 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 307/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Praszka
2018 2084 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 295/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2085 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 302/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019
2018 1958 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 304/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1957 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 303/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 1627 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 282/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1630 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 291/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1629 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 290/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Praszka napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 1628 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 289/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki
2018 1465 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 280/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 1396 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 286/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1395 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 285/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1394 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 284/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2018 1393 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 281/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 767 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 734 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 274/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2018
2018 735 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 275/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 roku dot. regulaminu targowisk miejskich w Praszce
2018 733 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 273/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 732 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 272/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 731 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 271/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 730 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 270/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 505 2018-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 259/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 485 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 260/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 490 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2018 488 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 264/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
2018 489 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 487 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 486 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 261/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym
2018 58 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok
2018 57 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 254/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 3040 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 242/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 2969 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 250/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej
2017 2968 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 249/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2017 2967 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 248/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 - 2022
2017 2966 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 247/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 2020
2017 2965 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 244/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2017 2964 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 243/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2799 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale
2017 2692 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 2610 2017-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 230/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2609 2017-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2319 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 211/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 2285 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2017 2284 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2283 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2017 1804 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 199/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 1745 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1744 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1743 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2018
2017 1312 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 1257 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka
2017 854 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 181/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 841 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 843 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 184/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017
2017 842 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 183/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 525 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 176/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 526 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.
2017 397 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 300 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 171/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok
2017 183 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 168/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 2909 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2016 2735 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 160/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 2635 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2634 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2390 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 2302 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Oczko Sołtysy"
2016 2301 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką"
2016 2300 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2299 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2105 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 1992 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/XX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2016 1815 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 1782 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka
2016 1412 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 1376 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1375 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 130/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1374 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia flagi
2016 1134 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 118/XVI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 905 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 885 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 815 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016
2016 814 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki
2016 813 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 108/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Praszki"
2016 348 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 98/XIV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 201 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 91/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok
2016 51 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 96/XIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 3206 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 89/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 3120 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3104 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2642 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 2619 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 87/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce
2015 2618 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2617 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2616 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2615 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 77/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2223 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 71/X/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1852 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/IX/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1844 2015-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/IX/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1500 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1128 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1102 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 49/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Praszce
2015 1101 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 1074 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1073 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
2015 1070 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2015 1071 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 42/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1075 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 48/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Praszce
2015 1072 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1069 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2015 763 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 725 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 724 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania
2015 723 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2015
2015 722 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki
2015 330 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka
2015 329 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka
2015 173 2015-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok
2015 159 2015-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2015 90 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 358/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2015 89 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 357/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Praszka
2015 88 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 352/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 2736 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2737 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 2735 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2664 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 381/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 2663 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 379/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2662 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 378/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2661 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 377/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 2390 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 376/XLV/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2014 2289 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 370/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2014 2220 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 369/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1924 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 363/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1317 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 343/XL/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1036 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 331/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1023 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 334/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014
2014 448 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 329/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 447 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 326/XXXVIIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2014 446 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 324/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 445 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 321/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 444 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 320/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 443 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 319/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
2014 442 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 317/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok
2014 154 2014-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 310/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok
2013 2824 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 308/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2559 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 303/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 2558 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 299/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2557 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 298/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2556 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 297/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2222 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 295/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017
2013 2221 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2013 2220 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2219 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 285/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2010 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 283/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2009 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 275/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 1923 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 279/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017
2013 1922 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 278/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013-2016
2013 1600 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 265/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1532 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 272/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2013 1531 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1530 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 1529 2013-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 266/XXXi/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1469 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 260/XXX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 1451 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 261/XXX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1440 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 253/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1361 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 248/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2013
2013 1195 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 241/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 1194 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 240/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1193 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1002 2013-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 797 2013-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 230/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2013 789 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 231/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2013 788 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 198/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2013 574 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 212/XXV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 373 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 324 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 205/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce
2013 184 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 183 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 200/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 182 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 199/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1956 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1909 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 193/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1872 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 1871 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 192/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2012 1870 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1869 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 190/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1595 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 187/XXII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1402 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 183/XXI/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2012 1219 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2012 1075 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 166/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka.
2012 1074 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 163/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
2012 893 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 156/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka
2012 771 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 142/XVI/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 762 2012-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 120/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok
2012 533 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 140/XV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012.
2012 293 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 122/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Praszka
2011 1899 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2011 1663 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 1662 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1665 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1664 2011-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1360 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/X/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.
2011 1162 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1163 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1036 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka
2011 1037 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka
2011 750 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.
2011 751 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacjizajęć takim osobom.
2011 752 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka.
2011 517 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
2011 501 2011-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok
2011 489 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 31/V/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 372 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
2011 248 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 141 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 73 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1917 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 360/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 1611 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 359/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1610 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1547 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 354/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2010 1548 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 355/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1549 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 356/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałow 2010roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 1444 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 330/XLI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 1349 2010-10-20 uchwala Uchwała Nr 348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1151 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1054 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 315/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 977 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 328/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2010 860 2010-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 293/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 661 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 306/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012.
2010 519 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 295/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 403 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 298/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Praszka do stanu faktycznego
2010 345 2010-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 292/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 216 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 287/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
2010 217 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
2010 8 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 282/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Praszka
2010 7 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 października 2009 r. zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012
2009 1776 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała nr 276/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka
2009 1726 2009-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 289/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1552 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 277/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1554 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1555 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 280/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 1553 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 278/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1476 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oplat za świadczenia prowadzonych przez Gmine przedszkoli
2009 1309 2009-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 257/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012
2009 1235 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 267/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1162 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 217/XXV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1087 2009-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 252/XXX/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 1086 2009-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 247/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniegoprogramu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 987 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 238/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 977 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 555 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 216/XXV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012
2009 468 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 223/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
2009 335 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 222/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli
2009 285 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 198/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011
2009 253 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2011
2009 235 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXI/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011