Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 436

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2840 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/205/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2763 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2019 2762 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2761 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik
2019 2760 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2735 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2019 2606 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/201/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2529 2019-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/197/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2515 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/199/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych innym nauczycielom, zatrudnionym w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz zespole szkół Gminy Prudnik
2019 2403 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2350 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/187/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2020 rok
2019 2318 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/193/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2019 2317 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/189/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom gminy Prudnik
2019 2316 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/185/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.
2019 2109 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/151/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2020 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/173/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik
2019 1811 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1757 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2019 1756 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/147/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1755 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1501 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1378 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/122/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1377 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1055 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 955 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 954 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 960 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7
2019 959 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Prudnik
2019 958 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2019 roku
2019 957 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 956 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2019 720 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 705 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 615 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2019 614 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik
2019 613 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 612 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 275 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019 - 2024
2019 254 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 253 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2019 120 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik
2019 119 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 118 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 50 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 49 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 3770 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2018 3595 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3490 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2018 3489 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2018 3492 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3491 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 3275 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/884/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3151 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2018 3032 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/873/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3004 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/883/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik
2018 2978 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/882/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2801 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/867/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2508 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/864/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2475 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/857/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Prudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2474 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/856/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Prudnik
2018 2473 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/846/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Prudnik za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2472 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/844/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2471 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/863/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7
2018 2470 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/860/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku "Przy Świętym Źródle" przy ul. Poniatowskiego w Prudniku
2018 2469 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/858/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Prudnik
2018 2206 2018-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/842/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2192 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/843/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2086 2018-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/834/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2051 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/839/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 2052 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/840/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2018 1852 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/829/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1826 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/831/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok
2018 1704 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/825/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1664 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/826/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik
2018 1665 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/827/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z dworca, którego właścicielem jest Gmina Prudnik
2018 1467 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/824/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1466 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/817/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1229 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/801/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1228 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/800/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 1230 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/814/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2018 1071 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/812/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 726 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/773/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 671 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/796/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2018 roku
2018 670 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/795/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 669 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/794/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2018 668 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII793/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbiec
2018 667 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/792/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szybowice
2018 666 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/791/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudziczka
2018 665 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/790/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piorunkowice
2018 664 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/789/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niemysłowice
2018 663 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/788/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Moszczanka
2018 662 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/787/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mieszkowice
2018 661 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/786/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łąka Prudnicka
2018 660 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/785/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębowiec
2018 659 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/784/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czyżowice
2018 658 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/783/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sparwie opłaty targowej
2018 657 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/781/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik
2018 459 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/762/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 401 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/769/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2018 402 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/770/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2018 61 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/750/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2018 60 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/748/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok
2017 3369 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 3368 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/758/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018
2017 3367 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/755/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik
2017 3196 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/741/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 3042 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLIII/747/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 3041 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLIII/745/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik
2017 2777 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/727/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2658 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/738/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 2657 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLII/729/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2017 2509 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/719/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2309 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/717/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2259 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/673/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2221 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/714/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2220 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/713/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2219 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/712/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2218 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/711/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2217 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/686/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2017 2094 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/668/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1920 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/660/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1919 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/659/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1901 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym.
2017 1549 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/638/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1519 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/653/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2017 1520 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/654/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1454 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/615/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1423 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/635/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2017 1403 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/637/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik
2017 1402 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2017 1232 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/607/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1076 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
2017 1015 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/614/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2017 799 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/600/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 798 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/598/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 711 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/604/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2017 roku
2017 710 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/603/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2017 679 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/605/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 597 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/597/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park „Podstrefa Prudnik”, w Prudniku przy ulicy Nyskiej
2017 596 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/596/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik
2017 427 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/576/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 352 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/595/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 351 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/592/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
2017 350 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/577/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 337 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/591/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 184 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/564/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 170 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/566/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2888 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/568/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2016 2736 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/528/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2636 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/554/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 2639 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/562/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2638 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/561/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika
2016 2637 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/560/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2016 2348 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/509/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2303 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/524/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku
2016 2237 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/513/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 2239 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/522/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2016 2238 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/514/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2222 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/515/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2221 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/512/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2116 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/483/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2012 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/504/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika
2016 1861 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/453/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1817 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/479/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1816 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/477/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 1678 2016-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/447/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1665 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/451/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2016 1664 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/450/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1656 2016-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/403/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1567 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/446/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1566 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/445/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1565 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/444/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1564 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/443/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1563 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/442/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2016 1562 2016-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/441/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1257 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/375/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1210 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/397/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Karol”
2016 1209 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/396/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Samuel”
2016 1208 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/395/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2016 1207 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/394/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1129 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/373/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Prudnik
2016 1128 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/364/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1127 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/363/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 887 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/336/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 886 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 817 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/358/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prudnik
2016 816 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/357/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik
2016 524 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/310/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 504 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/329/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2016 roku
2016 503 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/328/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok
2016 363 2016-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/288/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 314 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 313 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/307/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik
2015 3237 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/249/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 3236 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/247/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok
2015 3212 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/285/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
2015 3211 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/282/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2015 3210 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/252/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2015 3209 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/251/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2015 2950 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/229/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2951 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/231/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 2803 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/246/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2015 2802 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/232/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2801 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/230/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 2444 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/209/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 2374 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/226/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 2373 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/224/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2372 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/212/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2015 2371 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/211/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2370 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/210/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2134 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/192/ 2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 2087 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/206/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2015 2086 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/203/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018
2015 1990 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2015 1915 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1890 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1889 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1822 2015-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/149/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1818 2015-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/151/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spolecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok
2015 1734 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1719 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/146/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1577 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1555 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/140/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1554 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/138/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2015 1397 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/114/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1364 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/119/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2015 1262 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2015 1224 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1223 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1178 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 912 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 814 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
2015 813 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 812 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2015 811 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2015 631 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 604 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 603 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 602 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 601 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spolecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok
2015 600 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2015 roku
2015 599 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 598 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
2015 597 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Prudnik dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Prudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczania
2015 331 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
2015 280 2015-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 266 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2015 265 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 264 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2865 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 rok
2014 2839 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2785 2014-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2429 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/973/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2014 2428 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/955/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2298 2014-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/953/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2241 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/951/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2014 2240 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/948/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2239 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/947/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2238 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/946/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2014 2237 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/939/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1888 2014-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/916/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1771 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/912/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2014 1758 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/914/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2014 1757 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/913/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik
2014 1756 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/911/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Prudniku
2014 1755 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/892/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1514 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/887/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1438 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/876/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1337 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/873/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
2014 1305 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/871/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
2014 1304 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/870/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2014 1303 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/869/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1302 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/862/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 991 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/859/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 990 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/847/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 779 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/835/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 651 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/843/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2014 650 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/842/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 615 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/846/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 614 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/845/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 477 2014-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/825/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2014 378 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/829/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 377 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/828/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bazdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2014 roku
2014 376 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/827/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 375 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/816/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 135 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/807/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2014 134 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/806/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
2014 133 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/804/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 rok
2013 2802 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/791/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 2801 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/788/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2013 2800 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/787/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018
2013 2497 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/786/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokosci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2013 2496 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/783/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 2495 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/768/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 2494 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/766/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2203 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/759/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2013 2202 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/755/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 1839 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/735/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
2013 1678 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/714/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
2013 1677 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/713/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 r.
2013 1626 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/721/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 1625 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/720/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
2013 1624 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/718/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2013 1423 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/711/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 r.
2013 1422 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/697/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 1362 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1302 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/688/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2013 1128 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/668/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1049 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/667/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1048 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/666/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 978 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/660/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2013 917 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/665/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2013 815 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/635/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Prudniku
2013 755 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/630/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku
2013 754 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/619/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 512 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/628/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2013 511 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/614/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2013 482 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/622/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 325 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/615/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 158 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/618/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 157 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/617/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 156 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/616/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 1913 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/612/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1912 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/564/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 1911 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/562/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2012 1910 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/534/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 1735 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/561/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2012 1696 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/535/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1695 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/534/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 1664 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/528/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
2012 1546 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/525/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2012 1465 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/507/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1293 2012-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/505/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1253 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
2012 1233 2012-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
2012 1058 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gminazjach Gminy Prudnik
2012 1017 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2012 968 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 751 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2012 roku
2012 567 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
2012 566 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2012 475 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
2012 148 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
2012 147 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 – 2013
2012 136 2012-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka
2012 43 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
2011 1907 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2011 1874 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości,rolnego i leśnergo
2011 1900 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Prudnik dla niepublicznych szkół,przedszkoli,punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorilanego, działających na terenie Gminy Prudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczania.
2011 1845 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2011 1846 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2011 1631 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1630 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1633 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1632 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.
2011 1468 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedazy lokali i budynków mieszkalnych
2011 1440 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1368 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
2011 1264 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 1232 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1177 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2011 1082 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
2011 1038 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2011 1039 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 1040 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/161/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 805 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2011 806 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 776 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2011 775 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik
2011 711 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku
2011 619 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2011 373 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
2011 374 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2011 329 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik.
2011 317 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok.
2011 122 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie,wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 121 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 7 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2010 1886 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 1869 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2010 1847 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i budynków użytkowych
2010 1763 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/973/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokośc i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 1648 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/955/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2010 1593 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/946/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2010 1595 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/948/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2011 r.
2010 1594 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/947/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1575 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/949/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2010 1446 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/934/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Prudniku
2010 1328 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/935/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
2010 1256 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/931/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 1200 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/928/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prudnika
2010 1184 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/911/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 871 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/858/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik
2010 738 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/850/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2010 698 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/856/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każym okręgu, oraz w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Prudnik do stanu faktycznego
2010 699 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/862/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego
2010 696 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/846/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2010 697 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2010 684 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/734/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok.
2010 662 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/844/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2010 663 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/845/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2010 637 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/780/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości.
2010 404 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/764/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
2010 405 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/765/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2010 394 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/753/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 108 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/725/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2010 107 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/719/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2010 44 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 43 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/738/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 42 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/720/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 1556 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/716/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 1557 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/717/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1478 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/697/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1477 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/696/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prudnik w 2010 r.
2009 1350 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2009 1294 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/655/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2009 1268 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/686/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2009 1267 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/654/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2009 1266 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2009 1237 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/656/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2009 1236 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/653/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1111 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2009 1029 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/581/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 – 2013
2009 1028 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/580/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1030 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 914 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/574/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 884 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/449/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009 rok
2009 596 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/517/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
2009 556 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/523/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego
2009 488 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/518/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 303 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/481/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2009 268 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 211 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/466/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
2009 97 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/438/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
2009 85 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/440/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 30 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/444/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik