Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 439

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3495 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 3496 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/150/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023”
2019 3465 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3464 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie
2019 3463 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3462 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3078 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 3048 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2019 3027 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”
2019 2564 2019-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 2556 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelce Opolskie”
2019 2555 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Opolskie
2019 2554 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2553 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2552 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2019 2352 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2062 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2061 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2019 2045 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 2003 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Strzelcach Opolskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1950 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1949 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1649 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 1651 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1650 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi wiekowo
2019 1648 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich
2019 1647 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2019 1646 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1459 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 1402 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1337 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2019 1336 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku
2019 1303 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2019 1302 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1301 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1300 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1056 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 962 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szczepanku
2019 961 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 737 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 618 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 617 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie
2019 616 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 276 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2019 179 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Piec
2019 198 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warmątowice
2019 197 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Wieś
2019 196 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Osiedle
2019 195 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczepanek
2019 194 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suche Łany
2019 193 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha
2019 192 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rożniątów
2019 191 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozmierz
2019 190 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozmierka
2019 189 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płużnica Wielka
2019 188 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiek
2019 187 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś
2019 186 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwki
2019 185 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokre Łany
2019 184 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Górna
2019 183 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Dolna
2019 182 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinów
2019 181 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinowice
2019 180 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Wieś
2019 178 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jędrynie
2019 177 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko
2019 176 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Farska Kolonia
2019 175 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewkowice
2019 174 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzezina
2019 173 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błotnica Strzelecka
2019 172 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamowice
2019 123 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok
2019 122 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 3742 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2018 3642 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3641 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3640 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie
2018 3494 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 3276 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/435/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3197 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/441/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie
2018 3006 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
2018 3005 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2949 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/433/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 2786 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/417/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2756 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 2737 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie
2018 2736 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2509 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 r.
2018 2491 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2281 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2018 2272 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
2018 2271 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Opolskie
2018 2270 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych
2018 2269 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2053 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2008 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 1766 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki
2018 1765 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 1499 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 1471 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1470 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1434 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1433 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1432 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1431 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1430 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2018 1331 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”
2018 1160 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1123 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i ich zagospodarowania
2018 1124 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2018 1122 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku
2018 702 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 626 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 625 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów na wolne miejsca do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Strzelce Opolskie
2018 624 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2018 623 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 405 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkól podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Strzelce Opolskie przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 407 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie i opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie
2018 409 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 408 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich
2018 406 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2018 65 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok
2018 30 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 3371 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2017 3200 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich"
2017 3199 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2017 3198 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 3045 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 3046 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3044 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/317/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2802 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2730 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2729 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2542 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2479 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
2017 2451 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/306/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie
2017 2450 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2252 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/296/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2200 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków i Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie
2017 2199 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/299/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze
2017 2198 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie
2017 2153 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2140 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie
2017 2101 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2079 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
2017 2078 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich
2017 2077 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 2085 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/291/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2084 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/290/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się w Dziewkowicach
2017 2083 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się w Dziewkowicach
2017 2082 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się w Strzelcach Opolskich
2017 2081 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Rosenbergów” znajdującej się w Strzelcach Opolskich
2017 2080 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2017 1972 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 1931 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha
2017 1924 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu
2017 1632 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017- 2021
2017 1580 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/271/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 1436 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2017 1424 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 1371 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1370 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie
2017 1369 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
2017 1368 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2018”
2017 970 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 919 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2017 918 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 911 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 910 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego
2017 909 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku
2017 717 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 400 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2017 399 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu
2017 67 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok
2017 53 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 52 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/231/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 51 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2017 50 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 2510 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2016 2391 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 2266 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2268 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2267 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2265 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2120 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 2014 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1744 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 1729 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1728 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2016 1727 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”
2016 1270 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 1211 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw dla dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie
2016 1122 2016-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 1118 2016-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
2016 1095 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy dla gminnej drogi wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2016 1094 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach wspierania działań zmierzających do redukcji niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2016 1093 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2017”
2016 920 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
2016 797 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2016 roku
2016 494 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 467 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2016 231 2016-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2016 114 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 3239 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016 - 2019”
2015 3213 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok
2015 3174 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVIII/203/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 – 2016
2015 3173 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2015 3172 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2015 3069 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka
2015 2858 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 2676 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2675 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 2674 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2673 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2672 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2671 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2670 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2535 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice
2015 2382 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2378 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2381 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2015 2380 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2379 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2234 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego
2015 2203 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1992 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
2015 1892 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1891 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Strzelec Opolskich uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 1828 2015-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 122/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z akwenu "Rybaczówka" w Strzelcach Opolskich
2015 1804 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1798 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce Opolskie instrumentem płatniczym
2015 1797 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/262/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie
2015 1557 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1520 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na obszarze gminy Strzelce Opolskie zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1519 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2016”
2015 1433 2015-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek
2015 1191 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1154 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2015 1153 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2015 1152 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1151 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1150 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2015 1149 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2015 1148 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 706 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 705 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta Strzelce Opolskie
2015 704 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 703 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2720)
2015 702 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIV/161/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 674 2015-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów
2015 607 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2015 roku"
2015 315 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich
2015 268 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2015 267 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 250 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 93 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 rok
2015 92 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2850 2014-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2741 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2491 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/396/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 2490 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/392/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2489 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/391/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2488 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/390/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2305 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
2014 2291 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2222 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/385/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu oraz nadania nazwy dla gminnej drogi położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2014 2173 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/383/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2014 roku
2014 2172 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1866 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/372/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1677 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1676 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie
2014 1675 2014-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2014 1458 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1281 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1098 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/347/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 891 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
2014 890 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2014 889 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2014 561 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Górna
2014 531 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2014 530 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 257 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy dla gminnej drogi wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Brzezina
2014 256 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w okresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 53 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/328/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 52 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/327/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę
2013 2954 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/321/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 69, poz. 2098 ze zm.)
2013 2953 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 rok
2013 2803 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie
2013 2722 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 2721 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie
2013 2720 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2719 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 2501 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2446 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 2445 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy dla gminnej drogi położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2013 2444 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2208 2013-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dla wsi Osiek
2013 2082 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr VI/31/03 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Strzelce Opolskie ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2060 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2013 2018 2013-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej
2013 1828 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1827 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 1826 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie
2013 1424 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 1367 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/257/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/117/03 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych
2013 1366 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 1307 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/256/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/262/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie
2013 1306 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2013 roku
2013 1235 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1148 2013-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 1098 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1097 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy dla gminnej drogi wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2013 1071 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1070 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 981 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 980 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 937 2013-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 857 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 817 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2013 816 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie
2013 790 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2013 757 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku
2013 483 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok
2013 464 2013-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2013 401 2013-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 272 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub
2013 271 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 – 2016
2013 187 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 112 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 111 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 110 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1943 2012-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2012 1925 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – żłobka
2012 1704 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1666 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1623 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 1622 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1497 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia icjh granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1466 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/173/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1426 2012-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice
2012 1375 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1256 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1255 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1254 2012-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1146 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2012 1145 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 2088 ze zm.)
2012 1059 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2012 1045 2012-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina
2012 934 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/262/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie
2012 756 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/2007 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu
2012 754 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2012 roku
2012 738 2012-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich
2012 639 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 9, poz. 288 ze zm.)
2012 564 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi gminnej położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2012 442 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2012 441 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2012 324 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 - 2015"
2012 256 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 rok
2012 95 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/118/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi gminnej położonej  w granicach administracyjnych sołectwa Szczepanek.
2012 94 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 93 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 1955 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów
2011 1689 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1688 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1687 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 136, poz. 1596 ze zm.)
2011 1690 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1693 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/94/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95, poz. 3102 ze zm.)
2011 1692 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/113/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95, poz. 3101)
2011 1691 2011-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 1461 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie
2011 1304 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011r.
2011 1305 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2011 1042 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1043 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach publicznych prowdzonych przez Gminę Strzelce Opolskie
2011 953 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz
2011 929 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka.
2011 923 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów
2011 731 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95, poz. 3102 ze zm.)
2011 730 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/34 /2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 2088 ze zm.)
2011 583 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2011 582 2011-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 375 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym
2011 318 2011-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
2011 62 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2011 63 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2010 1910 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1766 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1736 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko
2010 1597 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/428/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1596 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1501 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/426/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazw dla dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie.
2010 1428 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2010 1312 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2010 roku
2010 1202 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr L/406/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2010 1129 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/404/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce Opolskie lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 987 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/362/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
2010 794 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2010 793 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2010 639 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 marca 2010 r. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie
2010 441 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/372/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie nr 2 we wsi Błotnica Strzelecka
2010 440 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/371/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice
2010 228 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/363/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2010 197 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/364/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 198 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2010 36 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/351/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 35 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/350/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2009 1696 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/355/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2009 1695 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/345/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2009 1559 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/349/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1558 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1425 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/341/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1426 2009-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/342/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2009 1401 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/413/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Strzelce Opolskie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 1384 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w Szczepanku
2009 1383 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/333/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w Suchej
2009 1295 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1296 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1284 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych
2009 1285 2009-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych
2009 1270 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie poważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1269 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1164 2009-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1142 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 978 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
2009 896 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/306/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 897 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/308/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 898 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 747 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 697 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla ulicy położonej w Kalinowicach.
2009 579 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr L/442/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 528 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Strzelce Opolskie A”
2009 286 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle
2009 287 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś
2009 269 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2009 270 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 198 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2009 68 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/235/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych
2009 69 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie