Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 78

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3466 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy TUŁOWICE
2019 3369 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 3250 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 3229 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice Małe
2019 3228 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłów
2019 3227 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skarbiszowice
2019 3226 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Tułowicka
2019 3225 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goszczowice
2019 3220 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 3219 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/57/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2842 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/51/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 2260 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2019 2111 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 2063 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
2019 2023 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2022 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Tułowice
2019 1503 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 1340 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1339 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice
2019 1338 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku
2019 917 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice
2019 919 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Tułowicach oraz sołtysów
2019 918 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 916 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 683 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 538 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 537 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 28 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok
2018 3781 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3626 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3628 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2018 3627 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 3625 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3624 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3495 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3428 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3153 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/293/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3087 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/299/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 3086 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/297/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3085 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/296/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 3058 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/295/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice
2018 2803 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/287/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2757 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/291/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 2449 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/280/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2426 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/286/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2425 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/285/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice
2018 2424 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/284/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2423 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/283/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2422 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/282/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2123 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/269/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2128 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tułowice
2018 2127 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2126 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/275/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub dzierżawcom
2018 2125 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/274/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2018 2124 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/273/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”
2018 2129 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/279/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 1782 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/261/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1767 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/268/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice
2018 1549 2018-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr L/255/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1541 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/258/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 1540 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/257/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1531 2018-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/259/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1293 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/242/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 1281 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/249/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1280 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/246/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym
2018 1279 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/245/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym
2018 1278 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/244/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
2018 1274 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku
2018 1273 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/251/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2018 1272 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/250/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1271 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/248/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 1270 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/247/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - zmienionej uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r
2018 810 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/241/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 809 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/240/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 714 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/238/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/55/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice
2018 713 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/237/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice
2018 472 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/233/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
2018 166 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/229/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice