Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 395

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3470 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 3421 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn
2019 3420 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 3419 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3418 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2019 3417 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021
2019 3416 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3052 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3051 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2019 3050 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 3028 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 2791 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
2019 2790 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 2789 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022
2019 2765 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Wołczyn
2019 2745 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
2019 2744 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
2019 2722 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
2019 2721 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2720 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2719 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 2707 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2019 2706 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 2295 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2272 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 2192 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019
2019 1826 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1787 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
2019 1786 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1785 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
2019 1430 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1257 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023
2019 1258 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 1256 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1255 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn
2019 1019 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 876 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2019 875 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 874 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 873 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 872 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 483 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 364 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 366 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołczyn
2019 365 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
2019 385 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
2019 384 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna
2019 383 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzchy
2019 382 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wąsice
2019 381 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
2019 380 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świniary Małe
2019 379 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szymonków
2019 378 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szum
2019 377 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skałągi
2019 376 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rożnów
2019 375 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Markotów Duży
2019 374 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Markotów Mały
2019 373 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
2019 372 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywiczyny
2019 371 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Komorzno
2019 370 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gierałcice
2019 369 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
2019 368 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzezinki
2019 367 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brynica
2019 331 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny
2019 62 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 61 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 3782 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3783 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
2018 3748 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3747 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku
2018 3746 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3745 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 3649 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3648 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3556 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2018 3260 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/334/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 3261 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3244 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 3199 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2711 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2665 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/333/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołczyn
2018 2664 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
2018 2398 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2390 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn
2018 2389 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2388 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej
2018 2387 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2386 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2134 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2018 2061 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2064 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
2018 2063 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn
2018 2062 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2018 2060 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1724 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
2018 1723 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2018 1632 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/305/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
2018 1615 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1515 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
2018 1501 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 1403 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 1402 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1401 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1400 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 1399 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn
2018 999 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 837 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
2018 840 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 839 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 838 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2018 430 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 359 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 358 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
2018 357 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 361 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 360 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
2018 34 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 33 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 3373 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3299 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
2017 3298 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2017 3202 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/247/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 2989 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
2017 2988 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2017 2987 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/251/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
2017 2986 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 2985 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego
2017 2780 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 2733 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2017 2732 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2701 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2700 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2663 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2662 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2017 2661 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2660 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 2511 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 2108 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1903 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1684 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1426 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1409 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1377 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/211/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na nazwę ulicy Adama Mickiewicza w Wołczynie
2017 1376 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 1375 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1235 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1082 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2017 1081 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2017 1083 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2017 1019 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1021 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2017 1022 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1020 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 556 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 555 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2017 554 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2017
2017 553 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 429 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 74 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2016 2890 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2016 2855 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 2854 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2016 2719 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 2613 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2612 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny.
2016 2335 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 2204 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2016 2203 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 2202 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2107 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1994 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1995 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1993 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1819 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn
2016 1818 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1760 2016-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1603 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1474 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów
2016 1475 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2016 1449 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1018 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 867 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 798 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 800 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej
2016 799 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Wołczyńskiemu Ośrodkowi Kultury
2016 469 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2016 468 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2016
2016 378 2016-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
2016 333 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 253 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 252 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2015 3284 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2015 2813 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 2707 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2015 2632 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2631 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
2015 2630 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2629 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2449 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 2363 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2015 2362 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze gminy Wołczyn
2015 2361 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
2015 2360 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2359 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2152 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 2137 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2107 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 1907 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1578 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1284 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1266 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2015 1265 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
2015 1197 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywiczyny
2015 1196 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
2015 1195 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
2015 1180 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2015-2018
2015 1179 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1104 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1081 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2015 1080 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 694 2015-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2015 536 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2015 535 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015
2015 534 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 533 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2015 532 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 316 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2015 245 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 238 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
2015 237 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie
2015 236 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
2015 235 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 234 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn
2015 33 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 17 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 2591 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2014 2590 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/341/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2014 2464 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 2117 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 2023 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVL/332/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2014 2022 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2014 2021 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/330/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2014 1962 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 1647 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych
2014 1646 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2014 1645 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 1644 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2014 1171 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 918 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/204 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
2014 917 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2014 916 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 915 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/301/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 914 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 913 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/297/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2014 713 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/287/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2014 617 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/288/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 607 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 606 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 605 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 201 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/284/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 200 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 199 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2866 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2013 2865 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2684 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2362 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 2361 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2360 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2081 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2080 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 1930 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2013 1929 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2013 1928 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2013 1901 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/259/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1900 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2013 1629 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 1563 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1562 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1561 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2013 1482 2013-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
2013 1461 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 1460 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1459 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1458 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1457 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1456 2013-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2013 1236 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
2013 858 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 792 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
2013 791 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany dotyczacej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 722 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 377 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 195 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/187/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 194 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2013 164 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 117 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 116 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 115 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 1747 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 1746 2012-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
2012 1721 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 1720 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1719 2012-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1708 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2012 1574 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1573 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1548 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach targowych na terenie miasta Wołczyna
2012 1445 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za dojazdy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2012 1444 2012-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
2012 1376 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 1349 2012-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
2012 1310 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
2012 1309 2012-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn
2012 1186 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 1169 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn
2012 1153 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1152 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1086 2012-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 917 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn.
2012 903 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2012 760 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
2012 378 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok
2012 335 2012-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gieralcice
2011 1901 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 roku określającej zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
2011 1828 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1635 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1634 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1636 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2011 1638 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Wołczyna
2011 1637 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 1392 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2011 1167 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 660 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
2011 661 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.
2011 662 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
2011 622 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
2011 440 2011-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
2011 268 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wołczyn.
2011 269 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn
2011 193 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2011 194 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn.
2011 153 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 152 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/270/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r.
2011 154 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości
2011 156 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 155 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr XLII/339/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 86 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.
2011 87 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 1620 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1621 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 1619 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1378 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1260 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1091 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
2010 1092 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/325/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2010 883 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2010 rok
2010 741 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wołczyn do stanu faktycznego
2010 579 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2010 521 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/296/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2010 499 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2010 443 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2010 442 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/293/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członka ochotniczej straży pożarnej w Gminie Wołczyn
2009 1753 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów
2009 1754 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi
2009 1758 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum
2009 1756 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
2009 1757 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe
2009 1751 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały
2009 1747 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/261/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice
2009 1746 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/260/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
2009 1745 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki
2009 1748 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno
2009 1752 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Duży
2009 1750 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
2009 1749 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny
2009 1755 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków
2009 1760 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/274/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy
2009 1743 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny
2009 1744 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica
2009 1759 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/273/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice
2009 1761 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna
2009 1762 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
2009 1482 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1483 2009-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1354 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2009 1101 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2009 r.
2009 1058 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009 1034 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 560 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
2009 495 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Wołczyn do stanu faktycznego
2009 422 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 342 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 132 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 133 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn