Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 289

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3422 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3178 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3151 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
2019 2746 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2723 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/398/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie
2019 2709 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy Zawadzkie
2019 2708 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2353 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2296 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2273 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2019 2243 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 2242 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie
2019 2241 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie
2019 2240 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 2239 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 2024 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1917 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie" i "Zasłużony dla Gminy Zawadzkie"
2019 1916 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1915 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 1796 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1735 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych
2019 1734 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zawadzkiem
2019 1406 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1191 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2019”
2019 1190 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1189 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 923 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 834 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 501 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 386 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 3650 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 3597 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3544 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza
2018 3543 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice
2018 3542 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2018 3526 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3525 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3499 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 3498 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3497 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 3496 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 3200 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3059 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2018 3034 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie
2018 2772 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2412 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2411 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 2359 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 2013 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/383/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2018 2014 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/384/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem na Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem oraz nadania nowego brzmienia statutowi tej instytucji
2018 2012 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/382/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1885 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie
2018 1884 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/389/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Zawadzkie, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1883 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/388/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Zawadzkie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1666 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1633 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2018 1438 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 1404 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/370/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1360 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 1032 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/362/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 917 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/368/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez gminę Zawadzkie
2018 916 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/367/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 915 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/366/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 914 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/365/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 913 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2018”
2018 628 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/356/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 571 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/358/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez gminę Zawadzkie
2018 572 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 387 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/346/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 320 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 162 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 141 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 95 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2017 3014 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/324/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2939 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/337/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem
2017 2938 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie
2017 2937 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic: 20 Stycznia w Zawadzkiem i XXX - lecia w Żędowicach
2017 2936 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 2935 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/325/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 2934 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2017 2702 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/320/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2454 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2453 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem"
2017 2367 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie
2017 2242 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/309/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Zawadzkiem
2017 2202 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2170 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu
2017 2169 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2017 2168 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli
2017 1842 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1771 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1770 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/301/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zawadzkie instrumentem płatniczym
2017 1608 2017-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/286/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1551 2017-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Zawadzkie w tym przekazanych w trwały zarząd jednostkom podległym
2017 1378 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/282/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1338 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych
2017 1337 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie
2017 1084 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 973 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2017”
2017 946 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/281/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 763 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 628 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 627 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 488 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/264/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 370 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 354 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/258/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 220 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/253/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 219 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2016 2679 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2542 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/248/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2016 2541 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2016 2540 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/241/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 2426 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/236/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2015 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/225/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1979 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/231/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1978 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/230/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1977 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1976 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/228/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1975 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1974 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ne terenie Gminy Zawadzkie
2016 1857 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1604 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1291 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/205/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1019 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/198/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 991 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/203/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie
2016 704 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/191/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 681 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/194/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawadzkie
2016 682 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/195/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2016”
2016 599 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/189/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 169 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/166/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawadzkie
2016 168 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/165/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2016-2020
2016 84 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 56 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3289 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3288 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2015 3287 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem
2015 3286 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/169/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zawadzkie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2015 3285 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 3072 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3023 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2969 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/157/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 2968 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/156/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2967 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/155/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2966 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/154/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2323 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2197 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1929 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1635 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1326 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1193 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1105 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 935 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 854 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 roku”
2015 853 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 494 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 441 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2015 440 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 439 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 157 2015-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 120 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2742 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2408 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/461/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2144 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/459/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2143 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/458/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1929 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/451/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkie
2014 1931 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2014 1930 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2014 1928 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/448/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1759 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/438/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1717 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/441/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 1716 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis
2014 1378 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2014 1377 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/431/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/346/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1376 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/430/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1375 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/429/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2014 1374 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/428/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1373 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/424/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1219 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1218 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1046 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/417/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2014 roku”
2014 1045 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/411/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 542 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/410/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, zmienionej Uchwałą Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r.
2014 541 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/408/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Zawadzkie
2014 540 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/407/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 539 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/406/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 223 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/398/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie
2014 222 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/396/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 2904 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/393/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis
2013 2903 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/392/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2902 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2901 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2597 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/387/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2013 2596 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2595 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2594 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/382/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 2593 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/381/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2592 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2507 2013-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/375/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2365 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2364 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/378/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/344/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2363 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2184 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/373/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2137 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/371/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/227/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Zawadzkie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 2136 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/370/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1991 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/362/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1873 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/367/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1872 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie
2013 1606 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/360/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1405 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/356/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1404 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW- KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1237 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2013 1198 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/342/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1003 2013-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2013 998 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/346/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 997 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/336/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013”
2013 982 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/344/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 772 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 686 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/325/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2013 513 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/320/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem
2013 484 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 378 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 289 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Zawadzkie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 232 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 231 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 230 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1968 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie
2012 1885 2012-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 1630 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/2003 Rady MIejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2012 1266 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1265 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2012 732 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
2012 731 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 712 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012"
2012 373 2012-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 262 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
2012 192 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2012 121 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Zawadzkiem
2012 75 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2011 1908 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2011 1909 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2011 1639 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 1640 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1641 2011-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1393 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
2011 1394 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Zawadzkie
2011 1342 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1343 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dla dziennego opiekuna
2011 1344 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2011 1046 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje dyrektora, wicedyrektora, lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu i przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów
2011 786 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 778 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 568 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 569 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Zawadzkie
2011 543 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zawadzkie dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2011 544 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2011 404 2011-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/389/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
2010 1871 2010-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r.
2010 1826 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie
2010 1531 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/425/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1530 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 1505 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/421/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1506 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/423/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 1379 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawadzkie i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1111 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawadzkie i jej jednostkom organizacyjnym
2010 988 2010-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/359/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 811 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
2010 796 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/388/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2010 795 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/387/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2010 742 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2010 491 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/372/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie
2010 492 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/377/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/372/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie
2009 1567 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1568 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/352/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1569 2009-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 1298 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009
2009 1271 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/256/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1192 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawadzkie na rok 2009
2009 1067 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkie
2009 749 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie
2009 712 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/06 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Zawadzkie
2009 561 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 8 września 2005 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 562 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/216/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 470 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 274 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis
2009 273 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujących w 2009 roku
2009 272 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 238 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności na rzecz Gminy Zawadzkie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 162 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/196/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 8 września 2005 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-210 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 70 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych