Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 353

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3528 2019-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 3500 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3501 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3499 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2019 2945 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2944 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 2943 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2019 2942 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2811 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2582 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 2581 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2274 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2212 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2211 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2172 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zdzieszowice
2019 2112 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2026 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Żyrowej
2019 2025 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1788 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1504 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1343 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
2019 1345 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019
2019 1344 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice
2019 1342 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków lokalnych
2019 1039 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 964 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
2019 963 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
2019 684 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 157 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 127 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 3698 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ośrodkach wsparcia
2018 3700 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Zdzieszowice
2018 3699 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
2018 3557 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 3471 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2018 3264 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3263 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 3262 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2923 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2885 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2884 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2018 2787 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2304 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
2018 2303 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2018-2021"
2018 2302 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice
2018 2301 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2300 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2068 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg publicznych gminnych na terenie gminy Zdzieszowice
2018 2067 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2018 2066 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 2065 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1746 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1705 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
2018 1542 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 1502 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1442 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice w roku 2018
2018 1441 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej
2018 1440 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
2018 1439 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1199 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 1035 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2018
2018 1034 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2018 1033 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2018 727 2018-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 673 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 672 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 451 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 321 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2017 3324 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 3323 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
2017 3300 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2017 3283 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/319/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice
2017 3047 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/311/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 2856 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/300/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 2818 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 2817 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 2664 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
2017 2576 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/284/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 2549 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/289/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
2017 2548 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/288/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2547 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/287/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2203 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2096 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 2068 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
2017 2067 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2066 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2065 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 1952 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1670 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1437 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1261 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza
2017 1260 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna
2017 1236 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1158 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu
2017 1157 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2017
2017 1156 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019
2017 1120 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 801 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 730 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 729 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 632 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 631 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
2017 630 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2017 629 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2017 430 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 358 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków lokalnych
2017 357 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 356 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
2017 355 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasionej
2017 221 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2017 26 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
2016 2758 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 2663 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 2662 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2393 2016-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 2274 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa
2016 2273 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona
2016 2272 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
2016 2271 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2270 2016-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2185 2016-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1965 2016-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1938 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2016 1937 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2016 1839 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1745 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1528 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1527 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1258 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1214 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 1070 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 928 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 889 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 845 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
2016 844 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2016
2016 586 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 315 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2015 3216 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 3215 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
2015 2970 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 2763 2015-12-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2015 2761 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych
2015 2716 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2015 2715 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2015 2714 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2713 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 2712 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2711 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2015 2710 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2709 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 2708 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2450 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 2364 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2015 2251 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
2015 2250 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza
2015 2249 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
2015 2248 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
2015 2205 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 2198 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 1856 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy
2015 1855 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1792 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1736 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1720 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1561 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1524 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2015 1523 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2015 1327 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1194 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1158 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 792 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2015 791 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019
2015 766 2015-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 752 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatków lokalnych
2015 751 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015
2015 538 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 537 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 495 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2015 478 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 216 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 194 2015-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice
2015 56 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2759 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2758 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2014 2592 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/424/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2374 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/420/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 2376 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/422/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2014 2375 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018
2014 2373 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r.
2014 2372 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2014 2371 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/415/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2370 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/414/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2146 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/410/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2145 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/408/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1978 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2014 1977 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2014 1976 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/401/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1975 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1974 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2014 1722 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/396/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2014 1721 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/393/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1720 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/390/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2014 1719 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/389/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum
2014 1718 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2014 1419 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/383/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym
2014 1418 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1220 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/368/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1187 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2014 1186 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1185 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1002 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1001 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1000 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
2014 999 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okregów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
2014 998 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2014 565 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/353/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2017"
2014 543 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 290 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza
2014 289 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
2014 288 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
2014 287 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
2014 286 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1
2014 235 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 234 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 233 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2014 57 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2932 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/329/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
2013 2931 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/324/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2930 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2013 2929 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2013 2928 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/321/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach
2013 2573 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2572 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/315/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 2368 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2139 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2138 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 1777 2013-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 1773 2013-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
2013 1661 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 1630 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2013 1543 2013-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice
2013 1445 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice
2013 1444 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Zdzieszowice
2013 1443 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2013 1406 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 1170 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/260/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
2013 999 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
2013 949 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 948 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2013 773 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
2013 636 2013-03-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
2013 627 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r.
2012 1959 2012-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2012 1821 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2012 1820 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1819 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1818 2012-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/223/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 1413 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/215/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania
2012 1412 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1108 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
2012 1107 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa - Zielona
2012 1106 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki - Korfantego
2012 1105 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II
2012 1104 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I
2012 1103 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
2012 1102 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa
2012 1101 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
2012 1100 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
2012 1099 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
2012 1098 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
2012 1097 2012-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice
2012 811 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012.
2012 718 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 676 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 517 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.
2012 347 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2012 101 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
2012 100 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach
2012 99 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach
2011 1788 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1787 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1790 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1789 2011-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 1395 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
2011 1221 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2011 1222 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2011 1093 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
2011 919 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2011 872 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2011 873 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2011 796 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 797 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 798 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 763 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2011 690 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 691 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadanie inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 632 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011r.
2011 523 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie umieszczenia tablic pamiątkowych
2011 413 2011-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2011 355 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice
2010 1902 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/413/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1888 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1887 2010-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2010 1737 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
2010 1623 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 1622 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
2010 1555 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1556 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1489 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/391/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1329 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
2010 1283 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej
2010 1261 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1112 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach
2010 1077 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1078 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice.
2010 743 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
2010 744 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/367/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 716 2010-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetgowej na 2010 rok
2010 545 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2010 – 2014.
2010 255 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/323/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2014
2010 245 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2010 244 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1648 2009-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1604 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/305/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2009 1605 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/308/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I
2009 1607 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2009 1606 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia
2009 1609 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2009 1608 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalania zasad zbywania działek nr 2423 2420 i 2422 położonych w Zdzieszowicach
2009 1385 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/300/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice
2009 1332 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/287/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009 - 2012"
2009 1333 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości i podzialu specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2009 1206 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
2009 1205 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLVIII/350/98 z dnia 5 marca 1998 r., Nr XXXV/174/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. i Nr XXXVI/227/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
2009 1193 2009-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 1185 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/279/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
2009 1155 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/278/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice
2009 1152 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/275/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza
2009 1154 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
2009 1151 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona
2009 1153 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna
2009 1123 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1078 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2009 870 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2009 r. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach
2009 869 2009-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/251/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2009 623 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2009 529 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2009 451 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 404 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2009 403 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 289 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielana ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 176 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2009 163 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych