Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 155

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2264 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 2031 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1918 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznychszkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1763 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1708 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1557 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1305 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1026 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 925 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 260 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2019 259 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2019 162 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2019 161 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2018 3584 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 2929 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/332/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.
2018 2889 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019
2018 2715 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 2714 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/326/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2018 2672 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/324/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018
2018 1860 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 1730 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/317/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 1319 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
2018 1236 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 728 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 678 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
2018 350 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 290 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania
2018 143 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok
2018 122 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2018 69 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2017 3174 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 3173 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2994 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018
2017 2995 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2627 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2628 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2565 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 2517 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 1979 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3c
2017 1980 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1905 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017
2017 1612 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1381 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1124 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 951 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 787 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 417 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 304 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok
2017 226 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2017 33 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2017 32 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej
2016 2892 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2682 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017
2016 2683 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 2396 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2306 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2016 2275 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 2112 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2111 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2041 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski
2016 2001 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn.: ”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019”
2016 1998 2016-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1768 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1767 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1756 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
2016 1755 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2016 1260 2016-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 872 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 803 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
2016 436 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016
2016 295 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 173 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 172 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2016 148 2016-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 147 2016-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 118 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016
2015 2638 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 2324 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 2303 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2015 2180 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2015 2153 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 2113 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów
2015 2112 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1564 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 1343 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 1161 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 899 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 612 2015-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 545 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 544 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski
2015 543 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 542 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych
2015 322 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok
2015 321 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015
2015 19 2015-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 2415 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/343/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 2378 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/341/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu namysłowskiego na rok 2015
2014 2377 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/340/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2014 2136 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/327/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 1520 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 1347 2014-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 950 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 661 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 296 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/291/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 98 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok
2014 97 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2014 96 2014-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2566 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2565 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2013 2564 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/274/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014
2013 2322 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2321 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2013 2320 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2013 2319 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
2013 2088 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/265/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2087 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków
2013 1704 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2013 1703 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 1702 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 1701 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 1386 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
2013 521 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 514 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/220/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2012 1649 2012-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/193/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
2012 1131 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
2012 905 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 888 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie
2012 887 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie
2012 886 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
2012 885 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
2012 884 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
2012 626 2012-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 425 2012-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok
2011 1904 2011-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2012.
2011 1598 2011-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego
2011 1361 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę .
2011 1184 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011
2011 819 2011-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
2011 479 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
2011 480 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
2011 48 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 1659 2010-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiegi na rok 2011
2010 1559 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 981 2010-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2010 888 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/363/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 866 2010-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/362/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
2010 822 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/356/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2010 66 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2009 1732 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010
2009 1516 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1071 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/281/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 672 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/266/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie
2009 457 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/253/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 204 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/225/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 184 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/246/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych w Powiecie Namysłowskim