Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3321 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
2019 3320 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 2982 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2887 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 2870 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 2869 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2019 2695 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2524 2019-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2032 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1945 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, o których dane są przekazywane do rejestru
2019 1858 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1559 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019
2019 1558 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2019 1478 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 1061 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 805 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 734 2019-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 390 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 312 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2019 305 2019-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019
2019 261 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3599 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3365 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r.
2018 3182 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3161 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/323/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3112 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/321/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2018 3111 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3110 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
2018 3048 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/312/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02, Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2018 2762 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 2557 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 2263 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2262 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/302/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 2155 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
2018 1786 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/294/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1731 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1519 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 1407 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2018 1406 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1373 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 803 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/275/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 760 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
2018 759 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 454 2018-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 327 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 249 2018-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018
2018 96 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 3339 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2975 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/243/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
2017 2974 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku
2017 2947 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
2017 2589 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017  r.
2017 2571 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2570 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2017 2212 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 2211 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie
2017 2190 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
2017 1960 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1650 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1414 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 852 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 836 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 837 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 529 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 294 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017
2017 190 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2895 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/170/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2863 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2790 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.
2016 2774 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2410 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2339 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.
2016 2209 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2167 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1813 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1400 2016-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/138/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016
2016 1249 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 971 2016-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 941 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2016 925 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
2016 689 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019”
2016 636 2016-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 338 2016-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 175 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016
2016 174 2016-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2016 31 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3110 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 2530 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 2529 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2492 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku
2015 2491 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.
2015 1930 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1788 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 1758 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2015 1712 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1465 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1054 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1034 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2015 700 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 384 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 287 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015
2015 60 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2686 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/296/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego
2014 2685 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2676 2014-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.
2014 2637 2014-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2312 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/287/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r
2014 2311 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2084 2014-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 4 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r
2014 1811 2014-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1526 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1330 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1159 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2014 870 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 527 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/251/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 526 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014
2014 155 2014-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 2830 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2829 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
2013 2490 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2489 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r.
2013 2488 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2188 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1824 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2013 1823 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1636 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1595 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013
2013 1387 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1320 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2013 1208 2013-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2013 1054 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 955 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 954 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli , dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2013 953 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach
2013 838 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 361 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013
2012 1927 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1926 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r.
2012 1522 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012
2012 1338 2012-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego
2012 869 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”
2012 848 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 847 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.
2012 846 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 845 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 844 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 843 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.
2012 842 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 545 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.
2012 444 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012
2012 326 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2011 1831 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.
2011 1117 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 960 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 555 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego.
2011 552 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2011
2010 1913 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1724 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2011 r.
2010 1560 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/228/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1452 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 1006 2010-07-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Budowa chodnika z zatoką autobusową, parkingiem dla samochodów osobowych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały ul. Opolska w miejscowości Szczedrzyk - etap I ”
2010 880 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
2010 425 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie
2010 237 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1733 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r.
2009 1727 2009-12-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2009 1251 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1146 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2009 1147 2009-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmienioną uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.
2009 730 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
2009 585 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 569 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 256 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/122/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008
2009 73 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 72 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego