Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2154 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1944 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1673 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1639 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2013 1566 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2013 1388 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 584 2013-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 315 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2013 314 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2013 r.
2012 1731 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1730 2012-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1552 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1536 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1535 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/173/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1485 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki
2012 1234 2012-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/11 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r.
2012 694 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 570 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2012 149 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2012 r.
2012 83 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 81 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2012 7 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Prudnicki jest podmiotem tworzącym.
2012 6 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Prudnickim
2011 1990 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011 r.
2011 1832 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2011 1462 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogowek kategorii drogi powiatowej.
2011 1362 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Głogówek kategorii dróg powiatowych.
2011 1185 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Prudnickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 1150 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/ 76 /2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
2011 1020 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 279 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2011 280 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która nadal przebywa w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła nauką przed osiągnięciem pełnoletniości
2011 94 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2011 r.
2010 1748 2010-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/325/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2010 1266 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/ 314 /10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1265 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/ 309 / 10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie
2009 641 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/09 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki