Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 236

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2699 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 2698 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2574 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2573 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2019 2572 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/113/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2019 2387 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/108/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2330 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 2331 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2019 2117 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2034 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 1743 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1709 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1479 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1352 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2019 1042 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 969 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 968 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 648 2019-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 468 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety
2019 467 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/55/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku
2019 31 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 - 2022”
2019 33 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 32 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 3659 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: ,,Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2018 3660 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 3630 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku
2018 3386 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2930 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/450/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2908 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2868 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/446/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2018 2778 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/438/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2652 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2018 2651 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2018 2650 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2018 2276 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/420/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Strzeleckiego, którego dane są przekazywane do rejestru
2018 2253 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/422/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2252 2018-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2239 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2018 2238 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1995 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1754 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/403/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1683 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 1445 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/392/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1205 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/385/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 1006 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/386/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2018 1005 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/382/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2018 709 2018-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/378/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 608 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2018 437 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/371/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 418 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2018 371 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 144 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 126 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2018 125 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 3175 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/351/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2948 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/353/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2017 2738 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2739 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/346/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2520 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/340/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2409 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2090 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/328/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2059 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/329/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1906 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/320/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1635 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/307/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1552 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/309/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
2017 1382 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1216 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/290/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 953 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Strzeleckim na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 952 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/281/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
2017 719 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/279/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 718 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 419 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/272/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 228 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 227 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/254/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2894 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/265/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2016 2893 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/261/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
2016 2706 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/253/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2596 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2016 2595 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - kartą płatniczą
2016 2340 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/245/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2210 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/243/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2016 2123 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/238/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2019 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/239/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2016 2018 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2016 1741 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/223/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1718 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2016 1717 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/219/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1606 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/211/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1480 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/212/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2016 1250 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/202/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1197 2016-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/206/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu
2016 1060 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/191/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1059 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/189/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1027 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018"
2016 900 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/182/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 786 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XV/145/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 785 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 507 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/175/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 320 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/163/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 94 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 93 2016-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/139/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2016 2 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3261 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/147/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2015 3079 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 3032 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2015 2304 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 2283 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2015 2181 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 2155 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych
2015 2156 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 1857 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/111/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1801 2015-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1796 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2015 1795 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1794 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2015 1566 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1565 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/90/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2015 1344 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1346 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu
2015 1345 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1162 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1131 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2015 1115 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego zdnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznwania
2015 1114 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 862 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 773 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 633 2015-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 248 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
2015 222 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 62 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 61 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2775 2014-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2416 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/488/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
2014 2395 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/489/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2014 2398 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/496/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2397 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/493/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2396 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/491/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2118 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/480/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 2276 O ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich i drogi nr 2277 O ul. Budowlanych - boczna w Strzelcach Opolskich
2014 2093 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/484/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1853 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/469/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1616 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/465/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1615 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/462/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1614 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/461/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2014 roku
2014 1384 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/459/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1383 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/456/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2014 1382 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/455/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 1265 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/443/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 900 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/439/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 569 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/428/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 550 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 276 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/424/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 275 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/422/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 179 2014-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/409/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 178 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/419/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/396/13 Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2014 177 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 176 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/412/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2014 175 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/410/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Strzelecki
2013 2625 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/399/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2624 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2013 2379 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2378 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/388/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2014 r.
2013 2052 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/386/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2013 2051 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2050 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/355/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2013 1834 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/365/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1833 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/362/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr III/43/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2013 1832 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/361/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2013 1831 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/357/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 1830 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/355/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2013 1637 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1546 2013-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/351/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2013 1466 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/339/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2013 1465 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/337/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1464 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/334/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Strzelecki
2013 1463 2013-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/333/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki , udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1375 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1345 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/302/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1344 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/300/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1308 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2013 1266 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/319/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2013 1265 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
2013 1264 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/297/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1157 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/285/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego
2013 1055 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/290/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 920 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/282/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 919 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 894 2013-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu
2013 665 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2013 595 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/274/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 489 2013-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 468 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2013 r.
2013 362 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/264/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2013 237 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/254/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1671 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1670 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/246/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/175/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1453 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/242/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1263 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/231/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1262 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/222/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1261 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/219/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1260 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/207/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1259 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/197/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1258 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/193/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1211 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 1210 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 889 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/217/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzeleckim
2012 583 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 539 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/183/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 531 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/166/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 518 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/190/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzeleckim
2012 428 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/175/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 350 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/179/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 157 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/168/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2012 r.
2011 1517 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1213 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1214 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1145 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/118/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 787 2011-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011-2014”
2011 766 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego
2011 652 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2011 553 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2011
2011 259 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w I kwartale 2011 roku
2011 203 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego
2011 204 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2011 205 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego
2010 1494 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010 r. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
2010 1493 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1100 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/378/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Strzeleckiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 965 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/322/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2010
2010 926 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz parkowanie tych pojazdów
2010 426 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 372 2010-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2010 roku
2009 1225 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/297/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2009 1224 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych naterenie Powiatu Strzeleckiego w 2009 roku
2009 785 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/264/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 436 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 435 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/247/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród