Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 174

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3350 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2977 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 2976 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2019 2975 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2585 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2584 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 2481 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2174 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2135 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2134 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1629 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 1024 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 888 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2019 485 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 424 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/41/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2019 423 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2019 422 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 421 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2019 30 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok
2018 3704 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 3582 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2018 3559 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019
2018 3558 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019
2018 3092 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/305/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2867 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/300/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2847 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2846 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi powiatowej
2018 2788 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2494 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2197 2018-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1779 2018-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1726 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 1602 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/274/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 1305 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 676 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/239/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2018
2018 479 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 435 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/265/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 434 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 433 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu głubczyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 3 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/243/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2018 4 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/245/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2018 rok
2017 3051 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2018
2017 2973 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2909 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2018
2017 2908 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2907 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2667 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2428 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2017 2369 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2039 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 1707 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017
2017 1676 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 1308 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 1190 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 835 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 771 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 493 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego
2017 478 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017
2017 225 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/174/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok
2017 31 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok
2017 2 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 2823 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2822 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2804 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2806 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2017
2016 2805 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017
2016 2705 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 2594 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 2337 2016-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1997 2016-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1888 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1605 2016-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1594 2016-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1174 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 975 2016-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 947 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2016
2016 686 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 489 2016-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 294 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2016 rok
2015 3195 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 3154 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2016
2015 3157 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2016
2015 3156 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 3155 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2422 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 2199 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 2028 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1943 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1464 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1280 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1271 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1112 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1053 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2015 1052 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły
2015 699 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 443 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 395 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2014 2855 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2015 rok
2014 2823 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2014 2822 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2014 2821 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2015
2014 2820 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2710 2014-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2014 2709 2014-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2566 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/359/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2565 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/358/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2413 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/355/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2225 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2014 2224 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/345/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1851 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1765 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/337/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1543 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2014 r. sprawie podziału Powiatu Głubczyckiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2014 1542 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1327 2014-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 757 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 142 2014-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/284/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2013 2908 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2875 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2874 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2813 2013-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2014
2013 2812 2013-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2014 rok
2013 2575 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2374 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2013 2373 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2013 2372 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2037 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 września 2013 r.
2013 2036 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1957 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1935 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1730 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1663 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 1594 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 1564 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 795 2013-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2013 465 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 r.
2013 342 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2013
2012 1591 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2012 945 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego
2012 833 2012-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2012 560 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2012 rok.
2012 351 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 42 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 20 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2012
2011 1916 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określania trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2011 1917 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2011 1515 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2011 1431 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 527 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego
2011 343 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2011 255 2011-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2011 r.
2011 16 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2011 1 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego
2010 1899 2010-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2011.
2010 1628 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/382/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 1627 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/380/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
2010 990 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/354/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/153/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów Starosty Głubczyckiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Głubczycki
2010 991 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/355/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz umieszczanie ich na parkingach strzeżonych
2010 884 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/311/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 513 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 205 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2010 120 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010
2009 1781 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 1221 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego
2009 1138 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2009 818 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2009 801 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/265/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/261/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
2009 727 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 628 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
2009 388 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
2009 387 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki prazy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2009 19 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 20 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/212/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia