Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 168

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3254 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 3180 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 3153 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dla drogi oraz odcinka drogi położonych na terenie gminy Lasowice Wielkie
2019 3152 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dla dróg lub ich odcinków położonych na terenie gminy Kluczbork w obrębie miasta Kluczbork
2019 2795 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 2724 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2713 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kluczborski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kluczborskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 2384 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 1908 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 1845 2019-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2019 1106 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2019 1107 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kluczborku
2019 293 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2019 294 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 201 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2018 3706 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 3583 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2019 rok
2018 3047 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/309/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2928 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2018 2927 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/314/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2018 2926 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca ustawę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2295 O ulica Sienkiewicza w obrębie miasta Wołczyn
2018 2789 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2761 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/308/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2295 O ulica Sienkiewicza w obrębie miasta Wołczyn
2018 2741 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2671 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2647 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 2274 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1905 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/281/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1858 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1859 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych”
2018 1729 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1367 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1237 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 1133 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1132 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania obniżki i określenia jej rozmiaru nauczycielowi, któremu powierzono w szkole lub placówce oświatowej stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 801 2018-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 757 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 756 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2018 rok
2018 392 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 326 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 142 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 121 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 3172 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 2850 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2018 rok
2017 2852 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2017 2851 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 2783 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 2530 2017-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 2267 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1958 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1697 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1449 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1214 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 994 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kluczborskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 689 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 272 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 145 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kluczborskim
2017 143 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2017 rok
2017 144 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2861 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2681 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2550 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2016 2549 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2017 roku
2016 2394 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2151 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 1841 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 1576 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 1103 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 688 2016-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 670 2016-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku, którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2016 573 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 526 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 506 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Kluczborski
2016 150 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 149 2016-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 3028 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 2866 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2865 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2016 rok
2015 2864 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2016 roku
2015 2325 2015-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 2302 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2015 2200 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 2179 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2015 1896 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1671 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1638 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1428 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1182 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 897 2015-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 794 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 383 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015 nr III/29/2014 Rady Powiatu w Kluczborku
2015 374 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu kluczborskiego
2015 373 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2015 372 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2015 99 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2015
2015 98 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014  Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2783 2014-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014  Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2730 2014-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2014 2567 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/336/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2535 2014-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2015 rok
2014 2506 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2015 roku
2014 2149 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2011 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 1958 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2014 1681 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1680 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 1445 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kluczborskiego
2014 1444 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 1339 2014-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
2014 1251 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/303/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 787 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 758 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/298/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2014 27 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwała budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2014
2014 3 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 2 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski
2014 1 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013, Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 2686 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/279/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 2450 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2014 rok
2013 2449 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 roku
2013 2448 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 2075 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 1936 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 1565 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 1510 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1327 O położonej na terenie Powiatu Kluczborskiego
2013 1486 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wygaszenia uchwały Nr XLIV/325/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kluczborku
2013 1407 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku
2013 1139 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego
2013 1138 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 822 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 566 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2013
2013 466 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2013 343 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 236 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 235 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2013 rok
2012 883 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2012 841 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
2012 803 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 714 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1327O położonej na terenie Powiatu Kluczborskiego kategorii drogi powiatowej
2012 713 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 417 2012-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2012
2012 348 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2012 297 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2011 1887 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 1830 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok.
2011 1516 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2011 1327 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2011 551 2011-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011
2011 361 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2010 1796 2010-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/288/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
2010 1723 2010-12-14 Uchwała Uchwała Nr Nr XLIX/280/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2010 1705 2010-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
2010 1292 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/272/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 1244 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 940 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2010 925 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu
2010 879 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok
2010 480 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze powiatu kluczborskiego
2010 424 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23. 04. 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego.
2010 222 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.
2009 1356 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/204/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1287 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 728 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok
2009 630 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2009 629 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
2009 512 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 510 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 511 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
2009 322 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/20008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych