Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 203

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3030 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 2978 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 2981 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2019 2980 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
2019 2979 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2019 2586 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2019 2408 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 2328 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września 2019 r.
2019 2327 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2019 1857 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1856 2019-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1477 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1306 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2019 1309 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2019 1308 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2019 1307 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019 rok rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego
2019 388 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 389 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 3750 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 3749 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
2018 3364 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2018 3345 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2018 3336 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 3293 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/397/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 3208 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/396/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół podstawowych z terenu powiatu nyskiego
2018 3207 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/394/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 3206 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/390/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 2987 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/388/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2907 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/385/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 2807 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 2806 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 2556 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/377/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2305 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/372/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2168 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2167 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/360/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2136 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 2135 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2018 1707 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Nyskiego instrumentem płatniczym
2018 1706 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 1708 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/359/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2018 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nyskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2018 1642 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/349/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 1370 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 1372 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2018 1371 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/347/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2018 1369 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów - obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 1204 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/342/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 774 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/337/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 758 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/340/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 292 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów-obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 291 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/334/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 259 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/330/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2018 258 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 70 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 71 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/326/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 3303 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 2945 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2017 2888 2017-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/307/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 2711 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/286/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 2430 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/284/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2017 2429 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/283/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2017 2321 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/277/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1981 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1688 2017-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1503 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1636 O
2017 1502 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1635 O
2017 1501 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1632 O
2017 1500 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/266/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 1490 2017-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1355 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 1215 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 772 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/246/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie nyskim na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 542 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 494 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/219/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 495 2017-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/232/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2017 378 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2017 377 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/240/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2017 270 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2017 142 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 34 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2784 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/217/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2499 2016-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/208/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2477 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/207/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2016 2476 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/203/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2016 2475 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/202/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2016 2176 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/198/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2175 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/192/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1889 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/194/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi na terenie Powiatu Nyskiego kategorii drogi powiatowej
2016 1700 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1699 2016-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1577 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2016 1313 2016-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/176/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1102 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 873 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 764 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/152/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2016 496 2016-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 451 2016-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do Gimnazjum Nr 4 w Nysie oraz ustalenia ich wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 450 2016-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do Bursy w Nysie oraz ustalenia ich wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 449 2016-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
2016 437 2016-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 427 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2016 30 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/127/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2016 roku
2016 28 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/170/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nyskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2016 27 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XLIII/414/02 z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Nyskiego
2016 29 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2015 3078 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 3029 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2603 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 2452 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2229 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 2117 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia na 2016 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2015 2116 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/93/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2015 2115 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 2114 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/82/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum w Nysie i nadania mu statutu
2015 1847 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1846 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2015 1845 2015-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum w Nysie i nadania mu statutu
2015 1493 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1486 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1113 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1086 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2015 1085 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2015 1019 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 797 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2015 796 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2015 795 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 444 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 428 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 247 2015-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/33/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 240 2015-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2015 219 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2014 2599 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIX/475/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 2598 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/473/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2014 2597 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/472/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2596 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/471/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2014 2595 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIX/467/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2015 roku
2014 2297 2014-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/464/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 2230 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/460/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia na 2015 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2014 1915 2014-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/458/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1682 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/453/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 1504 2014-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/445/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 1226 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2014 1196 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/429/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 r.
2014 1195 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/418/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/395/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku
2014 1115 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/422/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 318 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/414/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 174 2014-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/407/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2013 2774 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/403/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Nyski
2013 2773 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/402/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/270/05 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2013 2772 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/401/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych  placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2771 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/395/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku
2013 2511 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/389/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdów w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2013 1635 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/262/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2013 1487 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/353/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/170/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nyskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XVII/168/08 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 47 poz.1607)
2013 583 2013-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/308/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań
2013 567 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/302/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2013 rok
2013 536 2013-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/309/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XXI/296/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 505 2013-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/304/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/270/05 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2013 467 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 129 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/294/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2013 roku
2013 28 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/286/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Nyski
2013 27 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 26 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/284/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2012 1561 2012-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/274/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2012 1473 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/265/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia na 2013 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2012 1161 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/238/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2012 r.
2012 1155 2012-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2012 674 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/174/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 673 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/117/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 356 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2012 261 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2012 rok.
2012 107 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2012 roku
2011 1922 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia na 2012 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2011 1113 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 1114 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.
2011 1115 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 850 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2011 851 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2011 737 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania z budżetu Powiatu Nyskiego dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 738 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
2011 739 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby pełnoletniej lub jej rodziców za pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych
2011 718 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2011 587 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2011 rok
2011 528 2011-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2011 508 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2011 roku.
2011 509 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Nyski.
2011 65 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2011 roku.
2010 1451 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci tych organizacji
2010 1219 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi (przeznaczonej do zaliczenia do kategorii drogi gminnej) kategorii drogi powiatowej
2010 1094 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2010 rok.
2010 1013 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/326/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/400/02 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu nyskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych z każdego okręgu.
2010 1015 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nyskiemu i jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
2010 1014 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego.
2010 620 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/305/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/285/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2010 roku.
2010 619 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/302/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2010 534 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach
2010 535 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie w zmiany uchwały Nr XXXIII/277/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach.
2010 444 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2010 roku
2009 1782 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2009 1517 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/253/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 1167 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2009 rok
2009 662 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 104 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/211/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 105 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski oraz przyjęcia warunków i sposobu ich przyznawania