Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 166

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3384 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 3181 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/140/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 3010 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2814 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2796 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2753 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2752 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2019 2751 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 2714 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2436 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2033 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1946 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1831 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1802 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
2019 1606 2019-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1519 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2019 1132 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 752 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 295 2019-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 82 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2019 81 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 2 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 3602 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2018 3601 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r.
2018 3600 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2018 3400 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/394/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 3162 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/388/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2989 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 2954 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/386/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2018 2953 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/382/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty
2018 2849 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/380/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2673 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/377/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2637 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Lubrza kategorii drogi powiatowej
2018 2636 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/375/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Prudnickiego oraz określenia zasad jego wykorzystania
2018 2538 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/363/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2495 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2018 2275 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/360/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Prudnickiego, których dane są przekazywane do rejestru
2018 2189 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/361/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Prudnickiego
2018 2188 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/355/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1843 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/345/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1589 2018-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/338/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1307 2018-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/327/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 1300 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/333/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 1299 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/332/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 775 2018-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/319/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 527 2018-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 200 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2018 199 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 73 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 74 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 72 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/302/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 r.
2017 3254 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2017 3253 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2854 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2853 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.
2017 2566 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2518 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2017 2519 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Prudnickiego instrumentem płatniczym
2017 2327 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2053 2017-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2031 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/241/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów
2017 2030 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej
2017 1800 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2017 1799 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg powiatowych
2017 1677 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 1651 2017-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.
2017 1457 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 1289 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.
2017 1246 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Prudnickim, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1245 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego
2017 806 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 510 2017-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 480 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego
2017 479 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek gólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.
2017 418 2017-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 176 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 35 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 2825 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2016 2824 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.
2016 2684 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 2397 2016-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.
2016 2276 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2152 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1940 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1842 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1454 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1295 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1229 2016-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016 r.
2016 1105 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1079 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2016 1078 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1077 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2016 1076 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego i nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych
2016 899 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 850 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych
2016 637 2016-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2016 381 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2015 3260 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2015 3196 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 3031 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 2815 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2015 2816 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016 r.
2015 2453 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2015 2419 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2015 2418 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2282 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1917 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Prudnickim
2015 1837 2015-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1403 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1382 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2015 r.
2015 1201 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1141 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki
2015 1140 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 916 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 572 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2015 221 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 209 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 165 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 100 2015-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2015 r.
2014 2746 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2014 2688 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/346/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2014 2687 2014-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/344/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 2379 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/332/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2247 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/327/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie miasta Głogówek kategorii drogi powiatowej
2014 2137 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/325/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.
2014 2082 2014-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2014 2027 2014-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2014 2026 2014-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/318/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1980 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/323/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Prudnicki można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
2014 1979 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowana została zmianami administracyjnymi
2014 1732 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1461 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1446 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/306/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 r.
2014 1227 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/295/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1006 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/290/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 662 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/288/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 416 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 171 2014-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/277/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 129 2014-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2733 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2013 2732 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/269/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 r.
2013 2731 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2567 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/256/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2537 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2013 2214 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
2013 2140 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2114 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2113 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2013 1914 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2013 1905 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 1731 2013-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 1567 2013-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/222/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
2010 881 2010-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/260/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 rok
2010 481 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/270/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Prudnickiego
2010 399 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/268/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2010 98 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2010 97 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/253/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2010 r.
2009 1389 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2009 1390 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku
2009 1388 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 1236 O relacji Tomice – Góreczno – Kazimierz kategorii drogi powiatowej
2009 1223 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2009 1222 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie pozbawienia ulic w mieście Biała kategorii dróg powiatowych
2009 906 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Prudnickiego
2009 905 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Prudnicki jest organem założycielskim
2009 731 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/08 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009 rok
2009 241 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego