Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 385

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2383 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 2326 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2325 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
2019 2324 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2019 2125 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 2066 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2019 2065 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2019 1798 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
2019 1741 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1628 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu - Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego
2019 1627 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1626 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury
2019 1475 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1349 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
2019 1351 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020
2019 1350 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego
2019 1348 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dorocznej Nagrody im. Karola Miarki
2019 1223 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa opolskiego
2019 1195 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1168 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego
2019 466 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
2019 407 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
2019 282 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 3656 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
2018 3655 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 3654 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2018 3180 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/477/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 3160 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/479/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2018 2866 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/472/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2018 2776 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/468/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2453 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/455/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2415 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustanowienia insygnium Województwa Opolskiego w postaci laski Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego
2018 2414 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/453/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2018 2216 2018-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/435/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2018 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/449/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2018 1969 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/439/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1970 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/447/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1893 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/441/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2018 1892 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/440/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2018 1891 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/437/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1857 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/445/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Sejmiku Województwa Opolskiego
2018 1202 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/429/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 1172 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/423/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2018 1131 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/426/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
2018 1083 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 1082 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/427/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r. na terenie województwa opolskiego
2018 606 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/411/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 548 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/417/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach oraz zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2018 547 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/416/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu oraz zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2018 546 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/415/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2018 545 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/414/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 544 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/412/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości województwa opolskiego, położonych na terenach podgórskich i górskich
2018 543 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/409/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
2018 417 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej"
2018 198 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/392/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 rok
2017 3337 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/397/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych
2017 3336 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/390/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/270/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2017 3286 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/389/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 3169 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/385/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2992 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/382/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2017 2782 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/380/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2513 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/354/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2488 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 2402 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/368/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2017 2401 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/355/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2017 2305 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/341/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2266 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/344/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2017 2265 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/343/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. "Wspieramy najlepszych II" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2017 2264 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/342/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 1701 2017-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/325/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 1696 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/329/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2017 1695 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/328/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2017 1675 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/336/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 1674 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/335/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2017 1673 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/330/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. "Wspieramy najlepszych II" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2017 1672 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/327/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Szumiradzie
2017 1411 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/312/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 1353 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/314/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawiew sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2017 1299 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/302/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 1243 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”
2017 1244 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/308/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 r. na terenie województwa opolskiego
2017 1242 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. "Wspieramy najlepszych II" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2017 805 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/288/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 656 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/295/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2017 655 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/294/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 654 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/286/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”
2017 592 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/285/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
2017 591 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/273/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2017 414 2017-02-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/228/2016 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 402 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/278/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach
2017 401 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/277/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Opola
2017 313 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/260/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 314 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/262/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2876 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/270/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2016 2875 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/264/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2016 2704 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/243/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2593 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/255/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2016 2439 2016-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/233/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2355 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. sprawie wyznaczenia aglomeracji „Strzelce Opolskie” na obszarze gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Strzelce Opolskie”
2016 2354 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/238/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie likwidacji aglomeracji "Mąkoszyce" na obszarze Gminy Lubsza
2016 2163 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/224/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2038 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/226/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Zawadzkie" na obszarze gminy Zawadzkie i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Zawadzkie"
2016 2039 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/227/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/365/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych
2016 2017 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2016 2016 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/225/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Namysłów” na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Namysłów”
2016 1887 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/209/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1831 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obsarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Kluczbork"
2016 1828 2016-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/220/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia miejsca,warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2016 1827 2016-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/216/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg wojewódzkich
2016 1826 2016-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/215/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
2016 1754 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/204/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Korfantów” na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Korfantów”
2016 1731 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2019
2016 1369 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/198/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1338 2016-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/203/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2016 1324 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/202/216 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2016 1294 2016-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/184/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1276 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/188/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Brzeg”
2016 1218 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/190/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2016 1058 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/175/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1024 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/178/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2016 1023 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/177/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2016 934 2016-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/165/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 894 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/169/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów
2016 893 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/167/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 r. na terenie województwa opolskiego
2016 572 2016-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 389 2016-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/136/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice" na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice".
2016 379 2016-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/135/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „ Kędzierzyn-Koźle” na obszarze gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle"
2016 237 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/127/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 60 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/129/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 3218 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/134/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2015 3026 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 2645 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/123/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2015 2490 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 2395 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/113/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im.prof. T.Koszarowskiego w Opolu
2015 2394 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu
2015 2393 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2015 2392 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe
2015 2391 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim
2015 2043 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Wojewodztwa Opolskiego na 2015 rok
2015 1995 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/100/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2015 1997 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Tarnów Opolski” na obszarze gmin: Tarnów Opolski, Izbicko i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Tarnów Opolski”
2015 1996 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/101/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Nysa” na obszarze gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Nysa”
2015 1582 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 1534 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2015 1538 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/93/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2015 1537 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu
2015 1536 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Prudnik” na obszarze gmin: Prudnik, Głuchołazy i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Prudnik”
2015 1535 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Biała” na obszarze gminy Biała i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Biała”
2015 1199 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 1111 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2015 1083 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu
2015 1025 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Ujazd”
2015 1018 2015-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Gogolin” na obszarze gminy Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Gogolin”
2015 1017 2015-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/70/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kolonowskie” na obszarze gminy Kolonowskie i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kolonowskie”
2015 973 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019"
2015 939 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 861 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 r. na terenie województwa opolskiego
2015 685 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu"
2015 501 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/59/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”
2015 500 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2015 499 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
2015 498 2015-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 305 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 302 2015-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin”
2015 301 2015-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Branice” na obszarze gminy Branice i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Branice”
2015 218 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Turawa” na obszarze gmin: Turawa, Łubniany i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Turawa”
2015 58 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 57 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 2854 2014-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu oraz zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu
2014 2745 2014-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”
2014 2632 2014-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/536/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Lewin Brzeski” na obszarze gminy Lewin Brzeski i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Lewin Brzeski”
2014 2619 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/537/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Baborów” na obszarze gminy Baborów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Baborów - Sułków”
2014 2618 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/534/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Paczków” na obszarze gminy Paczków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Paczków”
2014 2617 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/523/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Korfantów” na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Korfantów”
2014 2441 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/532/1014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2014 2440 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/529/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2014 2439 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/528/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
2014 2438 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/524/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Pokój” na obszarze gminy Pokój i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Pokój”
2014 2437 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/522/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Skoroszyce” na obszarze gminy Skoroszyce i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Skoroszyce”
2014 2436 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/521/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2014 2435 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/520/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 2202 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/516/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Wojewóztwa Opolskiego na 2014 rok
2014 2201 2014-10-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego
2014 2147 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/517/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2014 1964 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/512/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1848 2014-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/505/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego”
2014 1839 2014-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/504/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2013 r., poz. 2307).
2014 1838 2014-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/503/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1764 2014-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/498/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Opolskiego oraz regulaminu Odznaki
2014 1613 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/497/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1587 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/500/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2014 1519 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/492/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”
2014 1508 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/490/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Naczęsławice” na obszarze gmin: Pawłowiczki i Głogówek
2014 1507 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/489/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1247 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/479/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego
2014 1250 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/484/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie trzyliterowych oznaczeń powiatów województwa opolskiego, stosowanych do oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
2014 1249 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/483/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2014 1248 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/481/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 853 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/471/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2014 852 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/463/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2014 r. na terenie województwa opolskiego.
2014 851 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/462/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 799 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/455/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Miasto Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Brzeg”
2014 589 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/454/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2014 568 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/451/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 65 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/443/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Dobrzeń Wielki” na obszarze gmin: Dobrzeń Wielki i Łubniany
2014 64 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2014 63 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/441/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 62 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/433/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kluczbork” na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kluczbork”
2014 26 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/445/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2014 25 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/439/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 2807 2013-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/427/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Murów” na obszarze gminy Murów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Murów”
2013 2620 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/429/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 2563 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/431/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych "Opolskie Nadzieje Olimpijskie" dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe
2013 2562 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2013 2561 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/424/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2013 2560 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/423/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2013 2367 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych"
2013 2366 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/416/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”
2013 2307 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2013 2306 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/413/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 2035 2013-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/410/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1951 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/403/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2013 1934 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/404/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
2013 1933 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/402/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
2013 1913 2013-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/399/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1903 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/406/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2013 1886 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/407/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2013 1885 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/401/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia aktywów trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami funkcjonującymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie
2013 1633 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/393/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXV/321/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1632 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/390/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej
2013 1591 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/389/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1428 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/380/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1384 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/383/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup
2013 1383 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/382/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2013 1382 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/381/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
2013 1342 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/374/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1210 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/354/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1085 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/357/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
2013 1084 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/352/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 r. na terenie województwa opolskiego
2013 837 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/337/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 616 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/329/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 341 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/305/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2013 340 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/296/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2013 167 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/322/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie
2013 166 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1672 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/285/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1632 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
2012 1551 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/291/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Praszka” na obszarze gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Rudniki i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Praszka”
2012 1550 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/290/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Skoroszyce” na obszarze gminy Skoroszyce i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Skoroszyce”
2012 1534 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/276/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1484 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/279/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2012 1365 2012-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1325 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/274/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2012 1324 2012-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”
2012 1270 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/273/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Ścinawa” na obszarze gmin: Korfantów, Prudnik
2012 1269 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/266/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/281/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom, zatrudnionego w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2012 1130 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/253/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1062 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/258/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury
2012 1061 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/257/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej
2012 1060 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/256/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody imienia Karola Miarki
2012 1028 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/240/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 950 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/222/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 820 2012-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/244/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2012 741 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/235/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kluczbork” na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kluczbork”
2012 740 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/234/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Głogówek” na obszarze gminy Głogówek i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Głogówek”
2012 739 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/220/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2012 695 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/207/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 571 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/183/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 562 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/209/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów
2012 561 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
2012 514 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/217/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kietrz” na obszarze gminy Kietrz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kietrz”
2012 513 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/214/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 r. na terenie województwa opolskiego
2012 512 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/218/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Lisięcice” na obszarze gminy Głubczyce
2012 511 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/219/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Pietrowice” na obszarze gminy Głubczyce
2012 505 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/187/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Opolskiego lub własność samorządowych osób prawnych
2012 482 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/186/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie
2012 483 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/196/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno” na obszarze gminy Olesno
2012 485 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/197/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Wołczyn” na obszarze gminy Wołczyn
2012 484 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/198/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Bodzanowice” na obszarze gminy Olesno
2012 481 2012-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/185/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia aktywów trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami funkcjonującymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie.
2012 471 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 193 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/164/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 128 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/147/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 41 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/157/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Zębowice” na obszarze gminy Zębowice.
2012 40 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/156/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Łącznik” na obszarze gminy Biała.
2012 29 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/149/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 1 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/119/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 2 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/128/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 3 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/136/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 1915 2011-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/137/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Nysa” na obszarze gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów.
2011 1383 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 1250 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie
2011 1212 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/97/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 1018 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/103/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/256/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.
2011 886 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 829 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/74/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 828 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/64/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 827 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 813 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 736 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru gatunków roślin uprawnych w województwie opolskim
2011 702 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/75/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2011 701 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 r. na terenie województwa opolskiego
2011 703 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014
2011 674 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/69/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Województwie Opolskim.
2011 360 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego
2011 277 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/50//2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 273 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
2011 274 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/44/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
2011 275 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/45/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2011 276 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup
2011 278 2011-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/51/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla trenerów reprezentujących Województwo Opolskie i prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2011 240 2011-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr L/513/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy głubczycko-prudnickiej”
2011 183 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2011 184 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/28/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/514/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 182 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/515/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2011 109 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr II/32/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”
2010 1911 2010-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr L/514/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 1850 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr NR XLVIII/499/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1851 2010-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr NR XLIX/510/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1509 2010-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
2010 1434 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/500/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym.
2010 1398 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/502/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2010 1397 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/501/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2010 1399 2010-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/503/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2010 1189 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/490/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1176 2010-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/495/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środkowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2012
2010 1150 2010-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/480/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 1049 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/449/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 r.
2010 971 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/485/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 969 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/447/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 970 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/448/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 902 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/439/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 900 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 901 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/427/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 899 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/407/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2010 717 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/438/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
2010 718 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/440/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 683 2010-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/402/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 645 2010-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/429/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 r. na terenie województwa opolskiego
2010 618 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/426/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. zmiany Uchwały Nr XXIX/310/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
2010 566 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/428/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2010 464 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/419/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/330/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Opolskiego lub własność samorządowych osób prawnych
2010 463 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów/doktorantów
2010 462 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/417/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 423 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/409/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków.
2010 398 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/413/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
2010 350 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/395/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 307 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/396/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 221 2010-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/398/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/345/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2010 118 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/384/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 119 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 65 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/379/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 28 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/369/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 27 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/364/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 1430 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin
2009 1387 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVII/196/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu dysponowania środkami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim
2009 1137 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/347/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 1129 2009-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/354/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy namysłowsko-oleskiej”
2009 1128 2009-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIII/353/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko - strzeleckiej”
2009 1103 2009-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/333/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 1084 2009-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/352/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej”
2009 1038 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/322/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 998 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/350/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie
2009 980 2009-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/313/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 958 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/301/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 878 2009-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego"
2009 842 2009-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/294/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 784 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/339/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2009 783 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/337/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie na obszarze gminy Zawadzkie
2009 768 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2009 726 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 661 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin Zdzieszowice, Walce
2009 584 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/319/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów
2009 476 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/310/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
2009 433 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/305/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2009 434 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/311/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVII/196/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu dysponowania środkami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim
2009 386 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2009 277 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/284/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 255 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok
2009 55 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/291/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu
2009 54 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/289/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2009 18 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/281/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników województwa opolskiego osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2009 1 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok
2009 1 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok