Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 53

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 866 2018-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim (zmienionego zarządzeniem nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 roku)
2017 827 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 765 2017-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 764 2017-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2016 267 2016-02-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2016 266 2016-02-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2016 256 2016-01-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 r.
2015 1032 2015-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenie o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 382 2015-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2015 381 2015-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 1355 2014-05-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2014 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 782 2014-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 781 2014-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 549 2014-02-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Z DZIAŁALNOŚCI kOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2013 ROK
2013 305 2013-01-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.
2012 1378 2012-10-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzynsko-Kozielskim
2012 1257 2012-09-14 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Porozumienia nr 1/2012 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zawartego w dniu 2 stycznia 2012 r. zawartego w celu realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2012 423 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego realizację zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2012 420 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekazania zadania – prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Komornie
2012 409 2012-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2012 309 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2012 308 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2012 280 2012-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011r.
2011 1912 2011-12-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 37/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2011 1376 2011-10-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2011 645 2011-05-16 INFORMACJA Informacja Nr Or.0711.10.2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2011 r. O ZASTĄPIENIU DOTYCHCZAS PROWADZONEGO OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW ZMODERNIZOWANYM OPERATEM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
2011 524 2011-04-21 ANEKS Aneks Nr 0711.2.11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2011 r. do porozumienia nr 40/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2011 455 2011-04-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr Or.0711.8.2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 330 2011-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2011
2011 331 2011-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2011.
2011 225 2011-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 0711.3.11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2010 R
2011 131 2011-02-02 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr Or-0711-1/11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 90 2011-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 39/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2011 91 2011-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 40/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2010 1262 2010-10-07 ANEKS Aneks Nr 2 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 504 2010-03-31 ANEKS Aneks Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2010 r. do porozumienia Nr 37/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2010 506 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zadania Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimniazjalnych i szkoły specjalnej
2010 505 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 41/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2010 377 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2010
2010 376 2010-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2010
2010 305 2010-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr Or.0047-1/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 R
2010 232 2010-02-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 37/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2010 96 2010-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Cisek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu
2009 1080 2009-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
2009 855 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie" w Kędzierzynie - Koźlu
2009 849 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009 roku
2009 601 2009-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim a Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie - Koźlu
2009 602 2009-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 19/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim a Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2009 564 2009-05-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok
2009 538 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim a Miastem Racibórz w sprawie przyjęcia przez Powiat realizacji zadania własnego Miasta w zakresie organizacji nauki religii
2009 345 2009-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.4335 – 12/08 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 września 2008 r. finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym dla dzieci i młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu
2009 177 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2009
2009 178 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2009