Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 42

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2323 2019-07-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach na kadencję 2019 - 2023
2019 1167 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.40.2019 Starosty Krapkowickiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2019 1119 2019-03-25 INFORMACJA Informacja Nr GK.6641.3.41.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miast Gogolin i Krapkowice
2019 320 2019-01-23 INFORMACJA Informacja Nr GK.6641.3.40.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miasta Gogolina
2018 743 2018-03-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.23.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2018 282 2018-01-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2017 rok
2017 781 2017-03-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.35.2017 Starosty Krapkowickiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2017 415 2017-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2016 rok
2016 641 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.19.2016 Starosty Krapkowickiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2016 271 2016-02-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Starosty Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2015 rok
2015 1472 2015-06-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach
2015 371 2015-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.10.2015 Starosty Krapkowickiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2015 320 2015-02-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Starosty Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok
2014 786 2014-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.11.2014 Starosty Krapkowickiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2014 316 2014-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 30 stycznia 2014 r. z działalności KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
2013 676 2013-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.16.2013 Starosty Krapkowickiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2013 432 2013-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2013 Burmistrza Krapkowic; Starosty Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
2013 417 2013-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 29 stycznia 2013 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE KRAPKOWICKIM ZA ROK 2012
2012 1173 2012-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.4.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012
2012 1037 2012-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW 3153.49.2012 Burmistrza Krapkowic; Starosty Krapkowickiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2012 839 2012-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Krapkowickiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr Or.6160.1.2011 z dnia 11 marca 2011 r.
2012 838 2012-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Krapkowickiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr Or.6160.2.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
2012 836 2012-06-14 ANEKS Aneks Nr 1/2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia w spawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należacych do właściwości Starosty Krapkowickiego nr Or.6160.1.2011 z dnia 11 marca 2011 r.
2012 835 2012-06-14 ANEKS Aneks Nr 1/2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia w spawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należacych do właściwości Starosty Krapkowickiego nr Or.6160.2.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
2012 422 2012-03-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.19.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim
2012 286 2012-02-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 30 stycznia 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE KRAPKOWICKIM ZA ROK 2011
2011 874 2011-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego z dnia 3 czerwca 2011 r. INFORMUJĄCE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2011 876 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.6160.1.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Krapkowickiego
2011 877 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.6160.2.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Krapkowickiego
2011 432 2011-04-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 31 stycznia 2011 r.
2011 356 2011-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.10.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim
2011 338 2011-03-16 INFORMACJA Informacja Nr Nr.G.6641/1/2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2011 r. W sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gmin Gogolin i Zdzieszowice
2010 664 2010-05-11 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Starosty Krapkowickiego z dnia 1 marca 2010 r. do porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Krapkowickiego nr Or. 0117-2/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
2010 580 2010-04-21 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Starosty Krapkowickiego z dnia 1 marca 2010 r. do porozumienia Nr Or. 0117-1/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Krapkowickiego zawarty pomiędzy Starostą Krapkowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Prószków
2010 500 2010-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0135-14/2010 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Krapkowickim w 2010 r.
2010 113 2010-01-28 INFORMACJA Informacja Nr G.7410/59-1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gmin Krapkowice i Walce
2009 1090 2009-08-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or. 0118-2/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do własności Starosty Krapkowickiego
2009 1088 2009-08-24 ANEKS Aneks Nr 1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 maja 2009 r. do porozumienia Nr Or.O117-1/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. zawartego w Prószkowie w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
2009 1017 2009-08-06 INFORMACJA Informacja Nr G.7410/41-1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla Gminy Strzeleczki
2009 850 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0118-2/2009 Burmistrza Gogolina; Starosty Krapkowickiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie przekazania Gminie Gogolin prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
2009 540 2009-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11BF/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 17 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Krapkowice a Powiatem Krapkowickim w sprawie przekazania Powiatowi Krapkowickiemu do realizacji zadania własnego Gminy Krapkowice, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu przez Powiat Krapkowicki jednego ciągu gimnazjum dwujęzycznego z językiem niemieckim
2009 379 2009-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or. 0135-7/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Krapkowickim w 2009 roku