Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2877 2019-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 11 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Łubniany w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2711 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 1875 2019-05-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2019 1847 2019-05-23 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Masów – X etap ”
2019 1789 2019-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 3301 2018-11-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2017 r.
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2567 2018-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sfinansowania i wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Biadacz”
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2016 1996 2016-10-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2015 r.
2015 1834 2015-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2014 1850 2014-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2013 r.
2014 1224 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – II etap” w roku 2014
2013 1802 2013-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2012 r.
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1370 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – I etap ” w roku 2013
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1110 2012-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2011 r.
2011 1245 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2010 r.
2011 959 2011-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Droga nr 1703 O Opole – Łubniany - przebudowa drogi w miejscowości Kępa VI etap”
2010 1242 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 19 marca 2010 r. opisowe z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2009 r.
2010 160 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łubniany z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw