Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2474 2019-07-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok
2018 2207 2018-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 318/2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok
2017 1977 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok
2016 1669 2016-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok
2015 1729 2015-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2014 rok
2014 1585 2014-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z wykonania budżetu Gminy Świerczów za rok 2013
2013 1725 2013-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 lipca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok
2012 1083 2012-07-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 r. korekta
2012 1022 2012-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Świerczów w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów
2012 49 2012-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych
2011 1271 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2010 ROK
2010 1450 2010-11-04 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Świerczów w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów w 2010 roku.
2010 1174 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2009 rok.
2009 1514 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2008 rok
2009 1312 2009-11-02 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 29 września 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2008 r. w Namysłowie
2009 1125 2009-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej
2009 853 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zorganizowania przejazdów osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Świerczów, do placówek integracyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów
2009 35 2009-01-09 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 17 grudnia 2008 r. do porozumienia w sprawie rozbudowy Gminnego składowiska odpadów w Ziemiełowicach