Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2435 2019-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2152 2018-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2017 rok
2018 1167 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711 O w m. Chrząstowice”
2017 2346 2017-09-27 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Usługi w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczące podziału działki nr 613/276 obręb Suchy Bór w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny – DK 94 –oddzielenie drogi powiatowej od dróg gminnych”
2017 1812 2017-07-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 16 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2016 rok
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2016 1533 2016-07-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny do DK nr 94 – ul. Pawlety w miejscowości Suchy Bór”
2016 1159 2016-05-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok
2016 453 2016-02-24 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 8 stycznia 2016 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2015 1448 2015-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 25 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2014 rok
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2015 860 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 8 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2014 1810 2014-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2013 rok
2014 426 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 7 stycznia 2014 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1520 2013-06-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2012 rok
2013 612 2013-03-01 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 15.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1115 2012-08-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2011 rok
2011 470 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Chrząstowice - reprezentowaną przez Helenę Rogacką - Wójta Gminy Chrząstowice
2010 1740 2010-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody Opolskiego blankietów upoważniających do zakupu paliw
2010 1214 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2009 rok
2010 356 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2009 1319 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2008 rok
2009 935 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1751 Chrząstowice - Walidrogi odc. ulica Dworcowa w Chrząstowicach”