Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 129 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2018 2823 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2018 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2018 2738 2018-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.136.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2093 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2017 roku
2017 3330 2017-12-28 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2017 2384 2017-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXII/226/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
2017 1976 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2016 roku
2017 1287 2017-04-18 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2017 222 2017-01-16 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2016 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 31 GRUDNIA 2013 R. pomiędzy:
2016 1241 2016-06-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2015 roku
2016 600 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2016 138 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2015 1434 2015-06-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr SEK.0050.23.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2014 roku
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2015 858 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2015 180 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2015 151 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2015 150 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2014 1783 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2013
2014 715 2014-03-12 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2014 139 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dąbrowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1696 2013-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr SEK.0050.21.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa
2013 988 2013-04-18 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 14.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1047 2012-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2011 rok
2011 472 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Dąbrowa - reprezentowaną przez Marka Leję - Wójta Gminy Dąbrowa
2010 938 2010-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina” w roku 2010
2010 357 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2010 137 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1453 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2008 rok