Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2669 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2668 2019-08-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2018 2199 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OŚ 1/18 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi
2018 2090 2018-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2017 2113 2017-08-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.18.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2016 2464 2016-11-22 ANEKS Aneks Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 października 2016 r. do Umowy z dnia 3 października 2016 r.
2016 2467 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji odnowy nawierzchni bitumicznej DP Nr 1724 O w m. Chróścice (w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy Nr 23/R/2016 z dnia 11.07.2016r. na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco, na drogach powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy w Kotorzu Małym zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, a firmą BITUM Sp. z o.o. w Lipiu Śląskim)
2016 2427 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.17.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadań pn.: 1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Opolskiej z drogami gminnymi ul. Kolejową i ul. Struga oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borki” 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki”
2016 1679 2016-07-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.39.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1147 2016-05-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 139 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2015 2560 2015-11-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.34.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 2056 2015-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2015 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2015 1814 2015-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących, w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Mikołaja – położonej na granicy Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opola
2015 1042 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – I etap”
2015 442 2015-02-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2014 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2013 r.
2015 181 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 2656 2014-11-24 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 listopada 2014 r. do Porozumienia z dnia 5 września 2014 r.
2014 1998 2014-09-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – etap I”
2014 1525 2014-06-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2014 425 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 stycznia 2014 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2014 140 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1778 2013-07-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych
2013 611 2013-03-01 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2013 19 2013-01-04 ANEKS Aneks Nr 2 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy”
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1048 2012-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011r.
2012 1034 2012-07-20 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. do Porozumienia z dnia 04.04.2012r. w sprawie wspólnego prowadzenia i sfinansowania opracowania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice - Dobrzeń Wielki - Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy ”
2012 557 2012-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia i sfinansowania opracowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy”.
2011 1325 2011-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2010 r.
2011 471 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Dobrzeń Wielki - reprezentowaną przez Henryka Wróbla - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2010 1288 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.
2010 1036 2010-08-02 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2010 922 2010-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska” w roku 2010
2010 358 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2010 139 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw