Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1222 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1192 2019-04-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1522 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1163 2018-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 257/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 1313 2017-04-24 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 stycznia 2017 r. do POROZUMIENIA NR 1/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1426)
2017 856 2017-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 189/17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 1924 2016-09-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 30/2016 Wójta Gminy Jemielnica; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na rzeczowym wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1803 O Piotrówka – Żędowice w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Gminy Jemielnica masą na gorąco”
2016 725 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 58 2016-01-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczące udzielenia Gminie Strzelce Opolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie
2015 1426 2015-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2015 936 2015-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2014 1003 2014-04-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 888 2013-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 158/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2012 834 2012-06-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jemielnica za 2011 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2011 1204 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
2010 1359 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 147 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1510 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2008 rok