Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1393 2016-06-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2015 1446 2015-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2014 2744 2014-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 1307 2014-05-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/14 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2013 1025 2013-04-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2012 1041 2012-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2010 1652 2010-12-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 16 marca 2010 r. z realizacji budżetu na rok 2009
2010 148 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Kamiennik z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1280 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2008 rok