Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2308 2019-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2019 128 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2018 3784 2018-12-31 ANEKS Aneks Nr OR-I.031.20.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr OR-I.031.1.2018 w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej zawartego w dniu 28 lutego 2018 r.
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2247 2018-08-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Oś 4/18 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 2/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zawartego z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spólkami wodnymi
2018 2095 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2017 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2018 770 2018-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-I.031.1.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
2018 526 2018-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice”
2017 3329 2017-12-28 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2013 r.
2017 1956 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2016 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2017 469 2017-02-10 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2016 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2016 1698 2016-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XVI Dożynek Powiatowo – Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego, w Gminie Komprachcice w miejscowości Polska Nowa Wieś
2016 1592 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2015 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2016 140 2016-01-12 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada 2015 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r.
2015 1710 2015-07-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2014 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2015 182 2015-01-26 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 listopada 2014 r. do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 2657 2014-11-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na ul. Nyskiej w Chmielowicach, droga powiatowa Nr 1763 O Opole – Komprachcice, odcinek ul. Nyska w Chmielowicach, obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową, działka nr 589/127 km 1 obręb Chmielowice”
2014 1541 2014-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE ZA 2013 ROK (wraz z informacją o stanie mienia)
2014 141 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Komprachcice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1699 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2012 roku
2013 692 2013-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole-Komprachcice na odcinku Chmielowice-Osiny – II etap” w roku 2013
2012 1961 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1520 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny – I etap”
2012 1063 2012-07-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2011 roku
2011 1789 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu 2010 roku Gminy Komprachcice
2010 1215 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2009 roku
2010 840 2010-06-09 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.
2010 359 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice
2010 152 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1806 2009-12-31 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2009 r. do porozumienia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od km 1+013 do km 2+144”
2009 1337 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2008 rok
2009 655 2009-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Komprachcice a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od km 1+013 do km 2+144”