Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2541 2019-08-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r.
2018 2195 2018-07-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.363.2018 Wójta Gminy Lubrza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r.
2017 3332 2017-12-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
2017 1523 2017-05-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.254.2017 Wójta Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.
2016 1660 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1216 2016-06-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r.
2014 1490 2014-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.312.2014 Wójta Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r.
2013 1508 2013-06-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.213.2013 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.
2012 1242 2012-09-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2011 rok
2011 1381 2011-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r.
2010 1745 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2009 rok.
2010 643 2010-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Lubrza z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody Opolskiego blankietów upoważniających do zakupu paliw
2009 1321 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2008 rok