Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2760 2018-10-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lubsza z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2017
2017 3226 2017-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2016
2016 2772 2016-12-16 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Brzegu; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wójta Gminy Lubsza; Wójta Gminy Olszanka; Wójta Gminy Oława; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeg a gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 2498 2016-11-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2015
2015 3074 2015-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2014
2014 2631 2014-11-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2013
2013 2907 2013-12-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2012
2010 158 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw