Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2766 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2019 2380 2019-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2018 ROKU
2019 624 2019-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/P/1/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2019 96 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 462 w m. Pogorzela"
2018 3308 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.4.2018 Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „100 pieśni na 100-lecie Odzyskania Niepodległości - XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 2210 2018-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżety Gminy Olszanka za 2017 rok
2018 855 2018-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2018 347 2018-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/1/2018 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2018 197 2018-01-16 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2017 1774 2017-06-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
2017 850 2017-03-17 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2017 769 2017-03-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2017 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2016 2772 2016-12-16 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Brzegu; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wójta Gminy Lubsza; Wójta Gminy Olszanka; Wójta Gminy Oława; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeg a gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 1784 2016-08-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
2016 601 2016-03-09 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 lutego 2016 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2016 270 2016-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2016 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2015 1562 2015-07-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2015 r. z wykonanania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
2015 855 2015-04-03 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2015 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2015 638 2015-03-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2015 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2014 1829 2014-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2013 roku
2014 547 2014-02-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2014 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2014 424 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2013 1843 2013-08-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2012 ROKU
2013 983 2013-04-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2013 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2013 678 2013-03-08 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2013 253 2013-01-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2011 roku
2012 239 2012-02-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU
2011 475 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2011 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Olszanka- reprezentowaną przez Anetę Rabczewską - Wójta Gminy Olszanka
2010 362 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2010 265 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw