Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2469 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2521 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1122 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pokój; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią szkołę branżową I stopnia pod nazwą Szkoła Branżowa I stopnia w Pokoju oraz na prowadzenie tej szkoły przez Gminę Pokój
2011 467 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Pokój - reprezentowaną przez Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój
2010 1653 2010-12-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2009 rok
2010 603 2010-04-23 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. do porozumienia Nr R.U.DIG–0812–31–8/09 zawartego w dniu 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)”
2010 364 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój
2010 269 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pokój z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1341 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z dnia 7 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 rok
2009 1124 2009-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DIG-0812-31-8/09 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)”
2009 221 2009-02-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Pokój