Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2690 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Popielów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 1506 2019-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2018
2019 744 2019-02-20 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap II”
2018 2196 2018-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2017
2018 1640 2018-06-04 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap I”
2017 1957 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2016
2017 1352 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych
2016 2428 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Popielów
2016 1593 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2015
2016 1351 2016-06-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”
2015 2259 2015-10-27 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika, zjazdów i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w Starych Siołkowicach”
2015 1711 2015-07-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2014 rok
2014 1795 2014-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2013 rok
2014 1223 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1540 2013-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2012 rok
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1122 2012-08-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 r.
2012 1038 2012-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Remont krawężnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Michała ” w roku 2012 
2011 1790 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POPIELÓW NA 2010 ROK
2010 1768 2010-12-15 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 października 2010 r. do Porozumienia z dnia 27 września 2010 r. w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dwojga dzieci z terenu Gminy Popielów przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostką organizacyjną Gminy Ozimek
2010 1746 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 22 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu gminy Popielów za rok 2009
2010 1478 2010-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Wójta Gminy Popielów w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dwojga dzieci z terenu Gminy Popielów przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostka organizacyjną Gminy Ozimek
2010 1357 2010-10-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej w Karłowicach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2010 271 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1807 2009-12-31 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 - 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów - Ładza na odc. 0+000 - 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów"
2009 1322 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009 1275 2009-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 – 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów – Ładza na odc. 0+000 – 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów”.
2009 936 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1147 O Śmiechowice - Karłowice w Karłowicach - ul. Kolejowa”