Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 26

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2276 2019-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 965 2019-03-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.2.2019 Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018 2215 2018-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2017
2018 1518 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 2047 2017-07-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1283 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 923 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (PSZOK) w ramach realizowanego przedsięwzięcia–Osi priorytetowej 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2016 1900 2016-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 lipca 2016 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
2016 1674 2016-07-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Radłów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 1141 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1808 2015-08-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 1255 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 2561 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Radłów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 1914 2014-08-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2014 1842 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1841 2014-07-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.191.2014 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2013 1748 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Radłów w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 1473 2013-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.125.2013 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
2012 1154 2012-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2012 1094 2012-08-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Radłów za 2011 rok
2012 962 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 kwietnia 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Radłów w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2011 880 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Radłów
2010 813 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 274 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Radłów z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1771 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Radłów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Karmonkach Nowych na działce nr 459/202 k.m. 22 w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Bodzanowice zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie
2009 351 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Radłów z dnia 27 lutego 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Radłów