Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2027 2019-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2019
2019 656 2019-02-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.16.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Reńska Wieś wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 3245 2018-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2018 1753 2018-06-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
2018 1524 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2018
2017 2809 2017-11-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
2017 1484 2017-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2017
2016 2738 2016-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 1361 2016-06-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Reńska Wieś; Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących , w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Antoszka położonej na granicy Gminy Walce i Reńska Wieś
2016 1358 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 16 czerwca 2016 r. do porozumienia z dnia 23 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1179 2016-05-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2015 rok
2016 1173 2016-05-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 maja 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 933 2016-04-18 UMOWA Umowa Nr 14/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie akwenu Dębowa”
2016 897 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2015 1337 2015-06-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2014 rok
2015 1270 2015-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 031.1.2.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określa zasady powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem przystanek komunikacyjny „Dębowa Jezioro”
2015 1245 2015-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2015
2015 427 2015-02-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
2014 1918 2014-08-21 UMOWA Umowa Nr 73/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce"
2014 1172 2014-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2014
2013 2508 2013-11-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania Gminy Reńska Wieś do realizacji powierzone przez Zleceniodawcę zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Gminy Reńska Wieś, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2013
2013 2074 2013-10-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z wykonania budżetu gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok
2013 1721 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Cisek; Wójta Gminy Pawłowiczki; Wójta Gminy Polska Cerekiew; Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1150 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2013
2012 1650 2012-11-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2012 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1469 2012-10-23 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 września 2012 r. do Porozumienia Nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkól ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Komornie
2012 1379 2012-10-09 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8 października 2012 r. do porozumienia zawartego w dniu 6 kwietnia 2012 roku pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2012
2012 632 2012-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2012
2012 420 2012-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekazania zadania – prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Komornie
2011 1471 2011-11-04 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Reńska Wieś
2011 626 2011-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2011
2011 90 2011-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 39/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2010 1285 2010-10-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnieniających do zakupu paliw
2010 605 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2010
2010 505 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 41/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2010 328 2010-02-23 ANEKS Aneks Nr 1/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2009 r. Aneks Nr 1/09
2009 1080 2009-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.