Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2663 2019-08-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wójta Gminy Rudniki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy Rudniki
2019 2124 2019-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIKI ZA 2018 ROK
2019 1815 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Tereapii Zajęciowej w Uszycach
2019 1040 2019-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2019 Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018 1535 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2018 1361 2018-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1130 2018-04-09 ANEKS Aneks Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Rudniki dotyczącym organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
2017 1685 2017-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1284 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2016 1900 2016-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 lipca 2016 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
2016 1184 2016-06-01 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2016 1172 2016-05-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2015 1823 2015-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 1269 2015-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2015 1041 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Rudniki zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 1825 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1749 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Rudniki w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1722 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2012 1154 2012-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2012 964 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Rudniki w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2011 882 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Rudniki
2010 814 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 275 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Rudniki z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw