Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2571 2019-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 1705 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/P/2/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1382 2019-04-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2016 2772 2016-12-16 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Brzegu; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wójta Gminy Lubsza; Wójta Gminy Olszanka; Wójta Gminy Oława; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeg a gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2014 1154 2014-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Skarbimierz; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarbimierz
2010 276 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw