Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1214 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2019 672 2019-02-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.17.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 2273 2018-08-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.29.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1276 2018-04-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 404/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1164 2018-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2018
2017 1262 2017-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2017
2017 1238 2017-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2016 910 2016-04-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 167/16 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 474 2016-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2016
2015 767 2015-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 640 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2015
2014 894 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 165/14 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2014 681 2014-03-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2014
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 940 2013-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 911 2013-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2013
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1042 2012-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011
2011 1324 2011-09-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
2011 92 2011-01-24 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Nr 1/2010 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające Porozumienie komunalne z dnia 02.01.2009r. zawartego pomiędzy Gminą Gogolin, Gminą Krapkowice, Gminą Strzeleczki i Gminą Walce
2010 554 2010-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Polcji dotacji tytułem dofinansowania dodatkowych służb patrolowych
2010 279 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1777 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2008 rok
2009 203 2009-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na składowisku w Gogolinie