Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2688 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym w Gminie Tarnów Opolski w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2018 2913 2018-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie realizacjii zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez m. Kosorowice do m. Miedziana”
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2646 2018-09-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.480.2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby gminnej komisji obwodowej nr 2 obwodu Sołectwa Przywory na czas do zakończenia wyborów samorządowych w 2018 roku
2018 493 2018-02-16 INFORMACJA Informacja Nr 1/2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2017 468 2017-02-10 ANEKS Aneks Nr 4 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 października 2016 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2017 308 2017-01-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/2017 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2017 244 2017-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WG.III.7021.35.2016 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
2017 224 2017-01-16 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Odprowadzenie wód opadowych – przyłącze deszczowe ul. Klimasa – droga powiatowa nr 1712 O w Tarnowie Opolskim – remont zjazdów”
2016 2466 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Kosorowice X etap”
2016 454 2016-02-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/2016 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2015 1082 2015-04-30 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 3 lutego 2015 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2015 937 2015-04-09 INFORMACJA Informacja Nr 1/2015 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2015 133 2015-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2014 2728 2014-12-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.287.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski
2014 839 2014-03-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2013 2536 2013-11-21 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Tarnów Opolski ul. Klimasa”
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1373 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice”
2013 879 2013-04-02 INFORMACJA Informacja Nr 1/2013 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
2012 1961 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1481 2012-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w miejsowości Tarnów Opolski ul. Dworcowa i Klimasa"
2012 1120 2012-08-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. wsprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych
2012 446 2012-03-22 INFORMACJA Informacja Nr 1/2012 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia danych dotyczcych czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2011 1326 2011-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010
2011 493 2011-04-14 INFORMACJA Informacja Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2010 1120 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2009
2010 840 2010-06-09 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.
2010 550 2010-04-14 INFORMACJA Informacja Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2009 1456 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2008 rok
2009 1079 2009-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr II/165/09 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 352 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2009 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski