Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1496 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1513 O w m. Tułowice ul. 1 Maja”
2016 1304 2016-06-14 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice”
2015 1835 2015-08-19 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice”
2014 2717 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Tułowice z dnia 25 marca 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2655 2014-11-24 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 24 czerwca 2014 r.
2014 1760 2014-07-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka”
2013 653 2013-03-06 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2011 468 2011-04-12 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Tułowice - reprezentowaną przez Wiesława Plewę - Wójta Gminy Tułowice
2010 365 2010-02-25 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2010 280 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Tułowice z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 778 2009-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Tułowice z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1513 Skarbiszowice – Tułowice w miejscowości Tułowice”