Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2694 2019-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.32.1.2019 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2019 1215 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.24.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok
2019 387 2019-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.13.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 3334 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.37.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1036 2018-04-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.27.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2017 rok
2018 771 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2018 roku
2017 1213 2017-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2017 roku
2017 898 2017-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.20.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016 rok
2016 1361 2016-06-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Reńska Wieś; Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących , w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Antoszka położonej na granicy Gminy Walce i Reńska Wieś
2016 1151 2016-05-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok
2016 448 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2016 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2016 roku
2015 1231 2015-05-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2014 rok
2015 639 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2015 roku
2015 189 2015-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
2014 1440 2014-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.18.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2013 rok
2014 797 2014-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2014 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2014 roku
2014 187 2014-01-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1200 2013-05-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.12.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok
2013 1101 2013-05-07 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2013 r. do porozumienia Nr OR.031.1.2011 zawartego w dniu 15 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu
2013 794 2013-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2013 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w roku 2013
2013 234 2013-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.
2012 1521 2012-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
2012 1470 2012-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 5 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.
2012 1046 2012-07-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.12.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok
2011 1429 2011-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2011 Wójta Gminy Walce w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami na terenie Gminy Walce
2011 1209 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Walce za 2010 rok
2011 92 2011-01-24 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Nr 1/2010 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające Porozumienie komunalne z dnia 02.01.2009r. zawartego pomiędzy Gminą Gogolin, Gminą Krapkowice, Gminą Strzeleczki i Gminą Walce
2010 1175 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Walce za 2009 rok
2010 283 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Walce z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1303 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Walce za 2008 rok
2009 203 2009-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na składowisku w Gogolinie