Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1177 2016-05-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok
2015 768 2015-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.59.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2014 rok
2014 893 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.510.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok
2013 1724 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.3.2013 Wójta Gminy Wilków; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
2013 878 2013-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2013 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok
2012 817 2012-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.179.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2011rok
2012 575 2012-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.2.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków 
2011 1511 2011-11-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.3.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiacych dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
2011 1206 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2010 rok
2011 573 2011-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.1.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków
2010 1235 2010-09-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.07170-1/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków
2010 1121 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ORG.0151-273/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 16 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2009 rok
2010 284 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Wilków z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1780 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Wilków z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2008 rok
2009 1312 2009-11-02 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 29 września 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2008 r. w Namysłowie
2009 347 2009-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Wilków z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków w 2009 r.
2009 346 2009-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Wilków z dnia 1 grudnia 2008 r. dotyczące realizacji projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”
2009 35 2009-01-09 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 17 grudnia 2008 r. do porozumienia w sprawie rozbudowy Gminnego składowiska odpadów w Ziemiełowicach