Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1536 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1296 2017-04-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1241 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 rok
2016 1142 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1256 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1000 2015-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Zębowice za rok 2014
2014 2562 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Zębowice zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 1843 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 1114 2014-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2013
2013 1751 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Zębowice w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2012 959 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Zębowice w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2012 802 2012-05-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2011 rok
2010 819 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 288 2010-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw